Børnepasning

Pægagoger tvivler på budgettet

Pædagoger og lærere venter stadig på garantier mod forringelser

NY HJØRRING: Pædagogernes fællestillidsrepræsentant i Hjørring, Ulla Bøjesen, ser med skepsis på det indgående budgetforlig. Hun tvivler på, at serviceforringelser kan undgås i Ny Hjørring inden for daginstitutionsområdet. - Jeg synes, at det er meget svært at læse ud af budgetforliget, at der ikke sker forringelser. Politikerne har lovet at kvaliteten ikke bliver ringere, men det tror vi, at den bliver, siger Ulla Bøjesen. Hun afventer i spænding, hvordan budgetforliget rent konkret bliver udmøntet ude i de enkelte institutioner. Og det må hun vente med til november-december. Før bestemmer børne- og undervisningsudvalget og sammenlægningsudvalget ikke, hvordan udvalgets pulje rent faktisk skal fordeles. Budgetforliget har nemlig kun delt en ”luns” penge ud til udvalget uden at bestemme i detaljer, hvordan pengene skal fordeles. Ulla Bøjesens skepsis bunder i de udmeldte tal. Hun hæfter sig blandt andet ved, at 17,4 mio. kroner er afsat til at kompensere for regeringens lovede takstnedsættelser i daginstitutioner. Det synes Hun er et problem. Regeringen har bestemt, at en kommune maksimalt kan opkræve 25 pct. at udgiften til børnepasning fra forældrene. Det bliver dyrere for kommunen, når forældrene nu skal betale mindre end tidligere. Kommunerne har ganske vist fået en vis kompensation over bloktilskuddet, men det mærker børneområdet ikke meget til, ifølge Ulla Bøjesen. - Udgiften til takstnedsættelsen betales af børne- og undervisningsområdets eget budget. Børneområdet i Ny Hjørring kommer altså selv til at betale for regeringens forslag, siger Ulla Bøjesen. Formanden for børne- og undervisningsudvalget, Ole Albæk, (UP) er enig i den betragtning. - Jeg er stærk kritisk overfor den budgetteringsform. Jeg håber ikke, at vi skal opleve det samme næste år. Den slags uomgængelige udgifter bør ikke være en del af den udgiftsramme, vi skal prioritere. Det er et illusionsnummer, som får rammen til at se større ud, end den er. Det svarer til, at bede hunden spise sin egen hale, siger Ole Albæk. Ulla Bøjesen noterer sig, at børne- og undervisningsområdet i Ny Hjørring har færre midler til rådighed end området havde samlet set i de fire sammenlægningskommuner. Også lærerne var før budgetforliget kritiske. Lærernes formand Lars Busk Hansen har heller intet overblik, men vil kommentere budgettet, når den konkrete udmøntning har fundet sted i børne- og undervisningsudvalget.