Pæn karakter til Tranberg

Leder af botilbud velkvalificeret, men skal arbejde med sit kropsprog og sin mimik

Gerda TraNberg - ny rapport finder hende velkvalificeret. Arkivfoto: Thomas Gaardsmand

Gerda TraNberg - ny rapport finder hende velkvalificeret. Arkivfoto: Thomas Gaardsmand

Først var hun god nok. Så duede hun ikke. Nu dur hun alligevel. Vurderingerne af Gerda Tranbergs lederegenskaber og samarbejdsevne har været modstridende. Men nu konkluderer en ny rapport udarbejdet af den private konsulentvirksomhed Revas, at Gerda Tranberg er velkvalificeret til at løse de ledelsesmæssige opgaver på botilbuddet Norden i Frederikshavn. Rapporten er bestilt og betalt af Frederikshavn Kommunes socialudvalg. Baggrunden for undersøgelsen er ”forskellige” klager. Sidste år gennemførte Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) en mere omfattende undersøgelse af forholdende på naboinstitutionen Nordlys, et opholdssted for 13-18-årige. Nordlys blev den dengang også ledet af Gerda Tranberg og GOT’s undersøgelse mundede ud i en sønderlemmende kritik. Tvunget væk fra Nordlys Undersøgelsen resulterede i, at kommunens børne- og ungdomsudvalg i realiteten tvang Gerda Tranberg væk fra lederstillingen på Nordlys, selv om den er en selvejende institution. Botilbuddet Norden er for voksne unge over 18, og derfor ligger tilsynet med denne institution under socialudvalget, som bestilte en ny undersøgelse. Formanden for socialudvalget, Peter Nielsen (K), forklarer, at det var nødvendigt med en ny undersøgelse, fordi Norden og Nordlys er to forskellige institutioner. Socialudvalget valgte det private Revas, der tidligere har haft tilsyn med Norden, til opgaven i stedet for det det tværkommunale GOT.Ifølge Peter Nielsen for at få en uvildig vurdering. Der var, forklarer han, opstået dårlig stemning på det personlige plan mellem Gerda Tranberg og GOT efter den første undersøgelse vedrørende Nordlys. Peter Nielsen oplyser, at den nye undersøgelse ”kun” har kostet omkring 10.000 kr. Revas finder Gerda Tranberg egnet og kvalificeret til at udføre alle de overordnede ledelses- og koordinerende opgaver, som er hendes ansvar og peger samtidig på, Norden fremviser gode, dokumenterede resultater. Dog anbefaler Revas, at Gerda Tranberg arbejder med tydelighed i sit kropssprog og sin mimik, som kan være vanskelig ”at læse” og give anledning til misforståelser og vanskeliggøre en sikker og entydig kommunikation.