Pæne karakterer til drikkevandet

På længere sigt får boringerne i byen det svært

AALBORG:Der er rester af pesticider i over halvdelen af det drikkevand, der bliver pumpet op i Aalborg Kommune om året. Det viser en ny oversigt over, hvilke miljøfremmede stoffer, der de seneste to år er fundet ved kontrollen af drikkevandet fra både de private og de kommunale boringer. Alligevel er vandet i orden, for i alle tilfældene holder det sig under de grænseværder, der findes for, hvor meget der må være. Men selvom det ser pænt ud, må det ikke blive en sovepude, siger kommunens vandforsyningschef Klaus Kolind-Hansen. - Man skal selvfølgelig glæde sig over, at vandet er i orden, men det er ikke det samme som at sige, at nu er det ikke længere nødvendigt at beskytte grundvandet, siger han. Der blev i fjor påvist rester af pesticider i 30 procent af boringerne. I fire procent af tilfældene - det svarer til seks af boringerne - er man kommet op i det gule felt, hvor indholdet ligger på mellem 75 og 100 procent af grænseværdien. Men da det især er de store, bynære boringer, der har rester af pesticider i vandet, betyder det at der var rester af pesticider over halvdelen af vandet. Den samlede årsproduktion var sidste år på lidt over 10,6 millioner kubimeter. Af dem kom 4,5 mio. kubikmeter fra vandboringer, hvor der ikke var blevet målt pesticider, 6,1 mio. kubikmeter kom fra boringer hvor indholdet lå på op til 75 procent af grænseværdien, mens 50.000 kubikmeter kom fra boringer, hvor indholdet lå på mellem 75 og 100 procent af grænseværdien. Det er de bynære boringer, der har udsigt til problemer. Ganske vist holder de sig stadig under den tilladte grænseværdi, men der er ikke noget, der tyder på, at vi endnu har fået den fulde dosis ned i grundvandet af de sprøjtemidler, der gennem årene er spredt i kampen mod ukrudt. Der er stadig store mængder på vej ned gennem jordlagene. På længere sigt er det tanken, at mere og mere af drikkevandet skal komme fra dels Drastrup-området, dels det sydøstlige område af kommunen. Men heller ikke ude på landet er den hellige grav vel forvaret. Eksempelvis er der i et par boringer i den østlige del af Drastrup-området problemer med det stof, der hedder BAM. Problemer der har betydet, at den kommunale vandforsyning ved nye boringer i området vil trække mere mod vest, hvor der ikke er målt miljøfremmede stoffer. - Det understreger blot, hvor nødvendigt det er, at vi holder fast i grundvandsbeskyttelsen, siger Klaus Kolind-Hansen. Aalborg-området er oven i købet et følsomt område. Det viser indholdet af nitrat i drikkevandet, der er markant højere her end i resten af landet. På landsplan er 5,5 procent af vandboringerne nitratbelastede - med over 25 mg pr. liter. I vandforsyningens område er det tilsvarende tal 56 procent. Et højt nitratinhold fortæller, at jordlagene over grundvandet ikke yder beskyttelse mod nedsivning af en række forurenende stoffer.