Lokalpolitik

Pænt nej tak til Kattegatsmuseum

Udvalg vil gerne se et mere konkret udkast med detaljer om indhold og økonomi

SEJLFLOD:Ikke lige nu. Men ellers er ideen god. Sejlflod Kommune har fået en henvendelse fra Hals og Hadsund Museum om at deltage i samarbejdet om skabe et kulturhistorisk museum for den nordjyske Kattegatskyst. Men har i første omgang takket pænt nej tak, da Sejlflod selv har hænderne fulde med at opbygge sit eget natur- og besøgscenter på Vildmosegård. - Økonomiudvalget har behandlet henvendelsen og er positivt stemt over for ideen. Men vi vil gerne have udarbejdet et mere konkret udkast, hvor både indhold og økonomi bliver beskrevet mere detaljeret, forklarer borgmester Kristian Schnoor (S). Det er den nye museumlov, som har fået de mindre museer til at tænke i alternative muligheder. De statsanerkendte egnsmuseer har nemlig svært ved at leve op til kravet om, at de skal finansere deres drift med et minimumstilskud på 1,2 mio. kr fra en ikke-statslig side. Altså typisk fra kommunekassen. Det er i det lys, at henvendelsen om et kommende museumssamarbejde for den nordjyske Kattegatskyst skal ses. Museumsinspektørerne Lise Andersen, Hadsund Egnsmuseum, og Henrik Gjøde Nielsen, Hals Museum, har lavet oplægget og forestiller sig et øko-museum, hvor der både er plads til det kulturhistoriske og det naturhistoriske. Ideen er at placere selve centret i det kommende formidlingscenter på Vildmosegård og så have en række mindre udstillinger på museerne i Hals og Hadsund. Desuden arbejder forslaget med ideen om at opstille en række informationssøjler rundt omkring i de tre kommuner, hvor stedets kultur- og naturhistoriske værdier blev beskrevet. - Vi vil godt være med og måske kan ideen indgå i vores budget og planlægning for næste år. Sådan som jeg har forstået kunne der blive tale om at give 12 kr. pr. indbygger i kommunen, altså omkring 100.000 kr. Men det kræver at målsætningen for samarbejdet bliver lidt mere præcis, understreger borgmester Kristian Schnoor. Hals og Hadsund Museum har dog ikke opgivet Kattegatsmuseet og arbejder fortsat videre med Aalborg Historiske Museum om at realisere planen om et fælles museum.