Tennis

Pænt overskud i Hjallerup

Der var mødt omkring 35 af klubbens 675 medlemmer, da formanden Steen Søgård Petersen på den ordinære generalforsamling fortalte om, at det havde været et godt år for Hjallerup Idrætsforening.

Da der var sket besparelser i kommunen, skyldes foreningens gode økonomi og et overskud på 260.000 kr. i høj grad de aktiviteter man havde gennemført i årets løb samt en god økonomistyring i de to afdelinger - fodbold og håndbold. Aktiviteterne - parkering på marked, klublotto og jule-bingospil havde medført et overskud på 565.000 kr. og formanden roste de mange frivillige, og pointerede hvor vigtigt det var, at alle bakkede op omkring de vagter der var forbundet hermed. Der havde vist sig så lidt interesse for klubbens erhvervsforening, at den var nedlagt og benzinaftalen med UnoX ville bortfalde 30. juni i år. Til gengæld opfordrede formanden til at alle i byen uanset medlemsskab tegnede en el-aftale med forsyningsselskabet, så klubben kunne få gavn af omkring to ører på forbrugt kilowatttime i området. Formanden omtalte, at Tennisklubben igen havde banerne klar så tennis kunne komme i gang 7. maj. Han fortalte, at der ville blive indrettet en strand-volley-håndboldbane på området inden sommer, og at der havde været drøftelser om endnu en hal i Idrætscentret. Til bestyrelsen valgtes Henrik Kalstrup (genvalg) og Preben Andreasen i stedet for Steen Karlsen, der ikke ønskede at fortsætte.