Pænt overskud i lille sparekasse

Hunstrup-Østerild Sparekasse kan sætte 375.000 kr. ind på egenkapitalen.

Direktør Søren Iversen fra Hunstrup-Østerild Sparekasse fortæller om et barsk regnskabsår 2010, men også, at pengeinstituttet er kommet ud af året med et pænt resultat. Og han vurderer, at den primære drift i 2011 bliver som året før.Arkivfoto: Ole I

Direktør Søren Iversen fra Hunstrup-Østerild Sparekasse fortæller om et barsk regnskabsår 2010, men også, at pengeinstituttet er kommet ud af året med et pænt resultat. Og han vurderer, at den primære drift i 2011 bliver som året før.Arkivfoto: Ole I

I Thy er der tre mindre sparekasser, og nu har også Hunstrup-Østerild Sparekasse præsenteret deres årsresultat for 2010, og det viser et pænt overskud. Efter skat blev der 375.000 kroner at sætte ind på kontoen med egenkapitalen, og de øvrige tal i regnskabet viste i øvrigt også, at sparekassen for længst er inden for rammerne af "Tilsynsdiamanten", som er et nyt regelsæt for de grænser, som pengeinstitutterne må arbejde inden for. Formand for bestyrelsen i sparekassen, Kaj Dige. langede verbalt ud efter pressen i den forbindelse, for flere medier placerede Hunstrup-Østerild Sparekasse højt på listen med risikobelastede pengeinstitutter, men allerede nu er sparekassen inden for grænserne. Næsten to år tidligere end krævet. Direktør Søren Iversen forklarer, at sparekassens overskud uden de finansielle problemer i Danmark med krakkede banker ville være kommet i nærheden af 1,7 millioner kroner. Der har været betalt en del ind til de forskellige bankpakker, men nu er det slut, i det mindste for Det Private Beredskab, hvor sidste betaling på 563.000 kroner nu er betalt. På repræsentantskabsmødet blev det i øvrigt vedtaget, at sparekassen som alle andre danske pengeinstitutter ikke tager stilling til afviklingsordning. Men ifølge loven bag bankpakke 3, skal emnet behandles på det første repræsentantskabsmøde, efter at loven trådte i kraft. Ellers kunne formanden også fortælle, at Hunstrup-Østerild Sparekasses bestyrelse trods mange eksperters snak om et massivt behov for at fusionere i bankverdenen, overhovedet ikke har tanker om den slags. Pengeinstituttet har nemlig en solid overdækning i forhold til diverse lovkrav. Blandt andet 50 procent højere solvens i forhold til det reelle solvensbehov. Kaj Dige forklarede, at sparekassen på den måde skulle tabe næsten 10 millioner kroner på en gang for at komme i klemme.