Pakke-Trans på natarbejde

Natdistrubution kan give seks-syv nye arbejdspladser - men støjgrænser skal overholdes

BRØNDERSLEV:Virksomheden Pakke-Trans på Bryggerivej i Brønderslev har søgt om lov til at gennemføre natdistribution fra adressen. "For os en ny og meget spændende aktivitet, som i første omgang bevirker, at der ansættes seks-syv medarbejdere", skriver Heine Blach Jensen, GLS/Pakke-Trans Nordjylland i ansøgningen til Brønderslev Kommune. Han oplyser i brevet, at en regionalbil vil ankomme til terminalen mellem klokken 1 og klokken 1.30. "Hvilket svarer til det tidspunkt, som de øvrige regionale biler ankommer på. Denne vil i lighed med de øvrige køre ind i gården ved kontoret og parkere ved sluseportene foran kontoret", står der i brevet. Tre distrubutionsbiler vil ligeledes ankomme mellem 1 og 1.30, og de vil køre fra stedet igen klokken 2. De øvrige tre biler vil køre ind i hallen fra gården og køre igen cirka klokken 2. Heine Blach Jensen understreger i sin ansøgning, at bilerne ikke benytter de otte porte, som der er givet dispensation for fra kommunens side. "Jeg håber, kommunen hilser den nye aktivitet og de nye jobs velkommen, skriver Heine Blach Jensen, der oplyser, at aktiviteten begynder 18. marts i år. Ansøgningen er modtaget i kommunen 11. april i år. Men ifølge forvaltningscehf Asger Nielsen, og formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K), skal Brønderslev Kommune slet ikke spørges om lov i denne sag. - Men miljøloven skal fortsat overholdes, understreger Karsten Frederiksen. Brønderslev Kommune kan kun gå ind i sagen om natdistrubution, hvis virksomheden belaster miljøet. Og det har kommunen en klar formening om, vil være tilfældet. - Virksomheden overholder i forvejen ikke de miljøkrav, der er for området. Og vi er da selvfølgelig nervøse for, at det her vil give yderligere problemstillinger i en sag, som vi ikke har haft mulighed for at gøre færdig. Miljøministeriet er inde i støjsagen på Bryggerivej, og fra ministereit lyder meldingen, at virkomsheden skal overholde de grænseværdier, der gælder for blandet bolig- og erhverv. Men ministeriet har samtidig til hensigt at give virksomheden en frist på et halvt år til at finde forslag til en løsning af støjproblemerne. I et svarbrevet til Pakke-Trans skriver kommunen: "Kommunen skal bemærke, at virksomhedens nuværende drift giver anledning til støjgener i omgivelserne ved Bryggerivej. Det må forventes, at virksomheden skal påbegynde med støjdæmpende aktiviteter for at natdistrubution ikke vil give anledning til yderligere støjgener".