EMNER

Pakkesortering flytter - 70 berøres

Svært at skaffe job til alle ansatte, når Post Danmarks pakkeafdeling i Aalborg lukker

AALBORG:Enhver pakke fra hele landet skal en tur omkring Taulov i Sønderjylland, og alene i Aalborg bliver omkring 70 ansatte berørt, når Post Danmark i efteråret 2004 samler al pakkesortering ét sted. - Planen er at bygge en helt ny pakkecentral i Taulov og nedlægge de eksisterende fem pakkeafdelinger, når den nye central er klar om halvandet til to år, forklarer pakkechef Jan Nielsen fra Rustenborg i Aalborg. Han oplyser, at sorteringen af uden- og indenlandsk pakkepost i dag er fordelt mellem Århus, Herning, Fredericia, Odense og Aalborg: - Imidlertid er sorteringsanlæggene disse steder tjenlige til udskiftning, og så har ledelsen altså i stedet valgt at rationalisere og samle hele sorteringen på én moderne afdeling. Det er helt klart nødvendigt, da der er hård konkurrence på pakke-markedet, nævner Jan Nielsen. I alt er der ansat 130 mand i pakkeafdelingen i Aalborg, men en del af dem er studerende, afløsere og midlertidigt ansatte. Omregnet til heltidsstillinger svarer det til cirka 100 mand, og af dem er rundt regnet 70 fastansatte: - Nogle af dem kan vi finde andet arbejde til, blandt andet fordi der bliver mere transport, når alle pakker skal omkring Taulov, men jeg anslår, at der til sidst vil være 30-40 ansatte, som der ikke umiddelbart kan findes andet arbejde til, siger Jan Nielsen, der medgiver, at mulighederne for at finde andre job til dem er begrænsede, da der rationaliseres overalt i postvæsenet. - Vi har forsøgt at mindske problemet ved kun at ansætte i midlertidige stillinger, siden vi fik meddelelse om planerne for halvandet år siden. Desuden arbejder vi med naturlig afgang og gør løbende forsøg på genplacering af medarbejderne, siger Jan Nielsen, som i øvrigt heller ikke kender sin egen fremtid. For når der ingen pakkeafdeling skal være i Aalborg, er der heller ikke brug for en pakkechef.