Retspleje

PakkeTrans får bøde for at støje

det støjede så meget, at naboer ikke kunne sove

BRØNDERSLEV:Indehaver af PakkeTrans på Bryggerivej i Brønderslev, Heine Blach Jensen, blev i går i retten i Brønderslev idømt en bøde på 5000 kr. for at støje mere end tilladt. Der er af firmaet Carl BroA/S 19. oktober i fjor foretaget en måling, der viser, at der blev støjet 49,5 decibel, hvor det maksimalt tilladelige var 40 decibel. 25. februar 2004 fik virksomhedens indehaver et påbud, der skulle være gældende fra 1. oktober 2004. Det var her, der blev sat en maksimal grænse. Få dage efter, at støjgrænsen skulle have været overholdt, lod Brønderslev Kommune foretage en måling. Og den viste, at reglerne ikke bliver fulgt.Derfor blev der straks indgivet politianmeldelse. Heine Blach Jensen var ikke mødt i retten, så der blev afsagt udeblivelsesdom. Anklageren, politiassessor Aksel Stigaard, sagde, at overskridelsen er ret stor. -Det er i hvert fald så meget, at naboerne ikke kan sove, konstaterede han. Der er til sagen kun foretaget denne ene støjmåling. Men AkselStigaard sagde, at overskridelsen er så iøjnefaldende, at den bør føre til domfældelse. Og retten fulgte politiet. I weekenden flyttede PakkeTrans det sidste væk fra Bryggerivej. Virksomheden har nu etableret sig i Bouet ved Nørresundby. Politiet mener, at det skal have konsekvenser at overstige støjgrænsen, også selv om virksomheden siden er flyttet.