Pakketrans meldt til politiet

Virksomheden lever fortsat ikke op til gældende støjgrænser

BRØNDERSLEV:Teknisk udvalg har politianmeldt GLS Pakketrans. Begrundelsen er, at virksomheden ikke har efterlevet et påbud om at efterleve de gældende støjgrænser på bryggerivej. - Virksomheden har ikke levet op til de krav og de aftaler, der er indgået med Brønderslev Kommune. Sagen er kørt helt efter bogen. Det er vores forpligtigelse som myndighed af sende sagen videre til politiet. Og så er det op til politiet at vudere, hvorvidt man herfra ønsker at foretage sig yderliger i sagen, siger formand for teknisk udvalg Karsten Frederiksen. Pakketrans har fra kommunen fået påbud om at overholde støjgrænserne for området ved Bryggerivej. Overfor virksomheden ligger et boligkvarter, og genboerne har siden 2000 klaget til kommunen over især natlige støjgener fra transportfirmaets aktiviteter. Virksomheden er i gang med at etableres sig i Nørresundby - alligevel har teknisk udvalg valgt at foretage politianmeldelse. - Det er vi som myndighed forpligtiget til. Vi ved, at Pakketrans er i gang med at bygge ved Nørresundby. Men Pakketrans har ikke har oplyst os om, at virksomheden har løst de nuværende støjproblemer. Der er endnu engang foretaget støjmålinger på stedet, og de viser, at støjkravene ikke er overholdt. Så har vi kun den mulighed at foretage politianmeldelse, mener udvalgsformanden. GLS Pakketrans fik varsel om påbud i begyndelse af dette år, og efterfølgende har firmaet modtaget selve påbuddet. Men firmaet har ifølge Brønderslev Kommunes tekniske forvaltning ikke reageret på påbuddet - eksempelvis ved at bede om en fristforlængelse. - Og så er politianmeldelse vores eneste mulighed, når fristen for påbuddet udløber. Det fremgår også af det påbud, vi gav. Påbuddet gik på, at firmaet skal overholde støjgrænserne seneste 1. oktober 2004. Efterfølgende har kommunen foretaget en støjmåling. Og den viser fortsat, at firmaet ikke lever op til støjkravene. - Vi ved, firmaet er på vej til at flytte sine aktiviteter. Men vi har ikke hørt noget fra firmaet om, hvornår de flytter. Og om firmaet i den mellemliggende periode vil gøre noget for at begrænse støjgenerne i området. Det har vi ingen indikationer fået om. Derfor overdrager vi sagen til politiet, siger teknisk chef Asger Nielsen.