Brønderslev

PakkeTrans-sagen er stadig uafklaret

BRØNDERSLEV:Sagen omkring PakkeTrans i Brønderslev fandt i går ikke sin afslutning. Brevet til virksomheden efter mødet for to uger siden var ikke nået frem. Derfor forelå heller ikke det krævede svar til mødet i går. Til mødet for to uger forelå en meddelelse fra PakkeTrans om, at virksomheden vil flytte fra lokalerne, Bryggerivej 7-11 i Brønderslev. Der har i flere år været miljømæssige problemer. Ikke mindst problemer med støj. Virksomheden fik tidligere på året en frist på et halvt år til at komme med en redegørelse for, hvad virksomheden vil gøre, for at løse støj-problemerne.I stedet for redegørelsen forelå en meddelelse om, at virksomheden nu agter at flytte. Men trods det, ønsker teknik- og miljøudvalget en redegørelse for, hvornår flytningen sker. Det er det, virksomheden skulle have haft brev om. - Vi forstår ikke, at brevet er blevet væk, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K). Det ny brev bliver nu sendt anbefalet til Pakketrans. Politikerne holder et ekstraordinært møde i næste uge for at drøfte situationen, og til dette møde skal kommunen have svar fra direktør Heine Blach, PakkeTrans. 20 naboer har klaget over støj fra virksomheden.