De Palæstinensiske Selvstyreområder

Palæstina i præstegården

Onsdag 5. marts er der sogneaften i Flade Præstegård for både Flade og Gærum sogn. Heinrich Pedersen fra Christiansfeld kommer og holder foredrag over emnet "Politiske og religiøse spændingsfelter i Israel og Palæstina". Alle er velkomne i præstegården denne aften.