Uddannelse

Palle L. Nielsen skifter fra revision til sparekasse

FJERRITSLEV:Cand. merc. aud. Palle L. Nielsen, Fjerritslev, er ansat som afdelingsdirektør i Sparekassen Thys Hanstholm-afdeling. Palle L. Nielsen, der er 35 år, tiltræder 1. juni 2005. Han afløser Simon S.Kristensen, der er udnævnt til kreditchef i sparekassen. Palle L. Nielsen er født og opvokset i Fjerritslev. Han kommer fra en stilling som afdelingsleder hos revisorfirmaet Brandt & Sigsten Pedersens afdelingskontor i Fjerritslev, hvor han blev ansat i 2000. Han startede som elev i Revisam, og blev senere tilknyttet Coopers & Lybrand og udlært som revisor i 1992. Han er matematisk student fra Fjerritslev Gymnasium og tog efterfølgende den den 1-årige HH uddannelse, som siden er suppleret med HD i regnskab, og på Ålborg Universitet cand.merc.aud.-studierne, som blev færdiggjort i 1999. Palle L. Nielsen er gift med Maibritt, som er kontorassistent. Hun arbejder for tiden deltids i kantinen på Fjerritslev Gymnasium. Parret, der bor i Fjerritslev, har tre børn, Sara, Jeppe og Jonas, og familien bliver boende der. Han er aktiv i forskellige forenings- og erhvervssammenhænge. Medlem af Rotary i Fjerritslev og Civiløkonomerne, hvor han sidder i repræsentantskabet for hele landet, og han er samtidig aktivitetsformand for Nordjylland. Han er ligeledes bestyrelsessuppleant i Fjerritslev Borgerforening, og så er han også kendt som underviser og rådgiver overfor iværksættere. Lederskiftet markeres ved en reception i Hanstholm afdelingen fredag 10. juni.