Aars

Pallesens plads snart på plads

Pladsen i Aars, der skal opkaldes efter det berømte bysbarn Per Pallesen, indvies formentlig hen på foråret

Per Pallesen fik i 2002 sin hæders-plade på pladsen, der nu kaldes op efter den folkekære skuespiller.

Per Pallesen fik i 2002 sin hæders-plade på pladsen, der nu kaldes op efter den folkekære skuespiller.

I forvejen ligger der på pladsen en hædersplade med hans håndaftryk og hen på foråret bliver det brostensbelagte areal mellem Himmerlandsgade og Anlægget til Per Pallesens Plads. Det besluttede et flertal i Vesthimmerlands Byråd som tidligere omtalt i december, og chefen for teknisk forvaltning, Jens Chr. Olesen, forventer nu, at man vil kunne navngive/indvie pladsen i det tidlige forår. Datoen er endnu ikke endelig bestemt, og en række forberedelser er heller ikke udført. De spænder fra få at lavet skiltning til planlægning af arrangementet, der skal markere indvielsen - herunder en invitation til hædersgæsten. Ideen til at opkalde pladsen efter den folkekære skuespiller, der voksede op i Aars, kom fra den lokale kunstner og galleriejer Peer Poulsen, der er en god bekendt af Per Pallesen. En række foreninger i Aars bakkede op om forslaget, og det gjorde også byrådsflertallet. Men der blev dog på byrådsmødet i december også talt imod at hædre Per Pallesen med at opkalde en plads efter ham. Flere var således imod ud fra det principielle synspunkt, at man ikke skulle fravige en uskreven regel om kun at navngive veje og pladser efter afdøde personer. Men flertallet fandt det dog betimeligt at hædre Per Pallesen i levende live ved at opkalde den lille plads ved anlægget efter ham. Per Pallesen har stor veneration for sin fødeby og nævner den ofte, når han har anledningen til det. Og han er også beæret over, at byen nu får en Per Pallesens Plads. Til NORDJYSKE Stiftstidende sagde han umiddelbart efter byrådsbeslutningen: - Jeg er meget beæret over det, men i al beskedenhed føler jeg også, at jeg altid har gjort meget for at promovere min barndomsby. Ved samme lejlighed nævnte Per Pallesen også, at valget af pladsen passer ham fint: - De første år boede mine forældre på Gl.Skolevej, så jeg er gået forbi pladsen masser af gange, når jeg skulle hen til hovedgaden. Og anlægget var mit og mine kammeraters foretrukne legeområde i byen, så det er et sted, jeg har stor veneration for, fortalte Per Pallesen.