Pandrup BK jubler over den solide støtte

Spar Nord matcher Epoka som hovedsponsor

Kim Aarestrup, formand for Pandrup Bokseklub, Torben Keller og Jørgen Rytter, direktør i Spar Nords afdeling i Aabybro, er alle tilfredse med den nye aftale.Foto: Grete Dahl

Kim Aarestrup, formand for Pandrup Bokseklub, Torben Keller og Jørgen Rytter, direktør i Spar Nords afdeling i Aabybro, er alle tilfredse med den nye aftale.Foto: Grete Dahl

PANDRUP:I kraft af en kolossal opbakning fra det lokale erhvervsliv og ikke mindst virksomheden Epoka A/S har Pandrup Bokseklub de seneste mange år været en holden klub med en solid økonomi, der gav god plads til såvel bredde- som eliteprojekter. Det arbejde får klubben nu langt bedre mulighed for at udføre, efter at Spar Nord er gået ind med et to-årigt hovedsponsorat, der matcher opbakningen fra Epoka. - I Pandrup BK ser vi en klub, der tager et socialt ansvar. Klubben fokuserer ikke bare på sportslige resultater - men lige så meget på at lave hele mennesker. Det, vi synes, der går klubben interessant er, at klubbens ledere evner at tænke bredere end bare til det rent sportslige. De tager ansvar, og det vil vi gerne støtte, siger Jørgen Rytter direktør i Spar Nords afdeling i Aabybro. Pandrup Bokseklub har de seneste år markeret sig som en af landets stærkeste klubber - men ved siden af elitearbejdet er klubben også dybt involveret i et samarbejde med Sund By-butikken i Aabybro om et projekt for overvægtige børn. - Man kan jo næsten ikke ønske sig mere, end at få to hovedsponsorer som Epoka og Spar Nord. - Det er dejligt at se og mærke, at der er nogen, der kan se, at vi gør noget målrettet for de unge. - Selv om vi gerne vil have sportslig succes, så er det mindst lige så vigtigt for os, at de unge i klubben er nogle hele mennesker. Og det her kommer alle i klubben til gode, fastslår sportschef i Pandrup BK, Søren Larsen med adresse til Pandrup BK’s omkring 70 medlemmer. Helt konkret betyder de øgede sponsorindtægter, at klubbens bedste boksere får mulighed for at få støtte, mens de kæmper for at nå den danske og internationale elite. - Ved siden af at være eliteidrætsudøver er det også vigtigt, at de får sig en uddannelse - og har tid til det. Med tiden håber vi at få mulighed for at støtte dem, så de får tid til lektierne i stedet for, at de skal stå på en tankstation for at tjene penge. - Samtidig håber vi på, at vi kan trække på Spar Nords store netværk, hvis der er en af vores boksere, der får brug for en læreplads, siger Søren Larsen. En af de første boksere, der kan profitere af det nye sponsorat er klubbens jyske seniormester i letweltervægt, Torben Keller. Han er netop i gang med at færdiggøre sin HHX-uddannelse, og bankens forbindelser kan måske være vejen til drømmejobbet indenfor marketing og kommunikation. - Vi får også mulighed for at arrangere flere træningsophold i udlandet. - Men vi får også mulighed for at lave flere sociale arrangementer i klubben for dem, der ikke lige er med i elitegruppen. - Vi går stadig målrettet efter at blive landets bedste bokseklub, men vi har altid haft plads til begge dele. - Nu får vi bare bedre muligheder for at føre det ud i livet, så vi ser lyst på fremtiden, fastslår Søren Larsen.