Lokalpolitik

Pandrup skal overtage integrationen

FJERRITSLEV:Kommunens opgaver omkring integration af tilflyttere med anden etnisk baggrund skal fra 1. marts varetages af Pandrup Kommune. Det er et oplæg fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, som økonomiudvalget i dag skal tage stilling til. Det bliver det samlede byråd, som tager den endelige beslutning. I dag varetager to medarbejdere på rådhuset myndighedsopgaven omkring bevilling af ydelser og boliganvisning, mens sprogundervisning, samfundsforståelse og introduktion til arbejdsmarkedet hidtil har været varetaget af Pandrup Kommune. Denne aftale har byrådet tidligere opsagt med virkning fra 1. april. Opsigelsen var primært begrundet i, at 11 flygtninge afsluttede integrationsperioden i 2005 og flere ville følge efter i år, samt at Nordjyllands Trafikselskab omlagde transportforbindelserne til Pandrup.