Panel vælger den nordjyske kanon

11
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Poul Hald-Mortensen.

Når NORDJYSKES læsere er kommet med deres bud på en nordjysk naturkanon, vil et panel nordjyske naturelskere debattere de indkomne forslag og ud fra dem kåre den nordjyske naturkanon. I panelet er skovrider Jesper Blom-Hansen, der er chef for Skov og Naturstyrelsen i Vendsyssel. Både fra sit daglige virke og fra opvæksten i Vendsyssel har han et indgående kendskab til naturen i Nordjylland. Med i panelet er også Poul Hald-Mortensen, der er vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening og biolog ved den naturbevarende Aage V. Jensens Naturfond. Poul Hald-Mortensen bor i dag ved naturreservatet Vejlerne. Han er vokset op i den enestående natur omkring Hanstholm, og er kendt som en dygtig biolog af den gode gammeldags slags, der færdes mere hjemmevant i et par gummistøvler end i et laboratorium. Også forfatter Helge Qvistorff skal være med til at kåre den nordjyske naturkanon. Helge Qvistorff er landskendt for sin lange række af populære bøger om Nordjylland i almindelighed og Rold Skov i særdeleshed. Desuden har han stået i spidset for en række tv-udsendelser på såvel DR som TV Nord. Anna Studsholt er også med i panelet. Hun er netop gået på pension, efter at hun genne hele sit arbejdsliv har været med at præge den nordjyske natur som naturplanlægger i Nordjyllands Amt. Her har hun bl.a. virket som landskabschef, og Anna Studsholt har dermed et indgående kendskab til Nordjyllands mange naturskønne steder. I panelet får hun følge af den tidligere førstemand i Nordjyllands Amt, fhv. amtsborgmester Orla Hav, som i dag er folketingsmand for de nordjyske socialdemokrater. Han blev valgt ind i Folketinget med et kanonhøjt stemmetal, og er en af de mest populære nordjyske politikere gennem tiden. Som amtsborgmester engagerede Orla Hav sig jævnligt i debatten om den nordjyske natur. Endelig er også NORDJYSKES naturmedarbejder, Søren Skov, med i panelet.