Danmark

Panelets ni problemer

Næste skridt er en meningsmåling, hvor et udsnit af den danske befolkning vurderer panelets liste. Resultatet bringes næste søndag

1 At politikerne mangler mod til at træffe svære, men nødvendige beslutninger, som gavner på langt sigt. 2 Arbejdsmarkedets manglende evne til at rumme de svage grupper. 3 At uddannelsessystemet ikke er så godt, som det kunne være - hvilket for eksempel kan svække Danmarks konkurrenceevne og muligheden for at bevare arbejdspladser i Danmark. 4 "Polariseringen" i samfundet - forstået på den måde, at de forskellige samfundsgrupper holder sig for sig selv, at flere fravælger folkeskolen, og at forskellen på rig og fattig vokser. 5 Problemerne med at integrere mennesker med fremmed baggrund i det danske samfund 6 Forurening af miljøet 7 At sundhedssystemet ikke er godt nok - for eksempel fordi det mangler ressourcer, eller fordi det tager for lidt hensyn til patienternes menneskelige behov som tryghed og kommunikation. 8 Danmarks "provinsialisme" - forstået på den måde, at Danmark er for dårlig til at udnytte mulighederne i verden og i for høj grad fokuserer på nationale forhold. 9 At samfundet blandt andet på grund af kampen mod terrorisme vælger at svække danskernes personlige rettigheder - som for eksempel retten til privatlivets fred. Note: Problemernes rækkefølge er ikke udtryk for nogen prioritering, hverken fra panelet eller redaktionens side.