Pantefogeden kradser pengene ind

Fjerritslev har 345 kr. tilgode hos pr. borger - på landsplan er beløbet 1092 kr.

FJERRITSLEV:En af landets dygtigste pantefogeder. Sådan betegner borger- og skattechef Finn Jensen en af sine medarbejdere. Det er pantefoged Poul Anker Andersen, der har placeret Fjerritslev Kommune på en flot 13. plads på listen over kommunernes tilgodehavende skatter og arbejdsmarkedsbidrag hos borgerne. Hvor landets kommuner i gennemsnit har 1092 kr. til gode hos hver eneste borger, er gælden til Fjerritslev Kommune kun 345 kr. Poul Anker Andersen har været pantefoged siden 1990. - Det er et spændende job. Ikke to dage er ens. Og der er store udfordringer i jobbet, der i dag er en integreret del af kommunens helheldssyn på den enkelte borger, fortæller han. Det er pantefogedens opgave at få alle, der skylder penge til kommunen, til at betale sin gæld. Når en borger ikke har betalt sin gæld til tiden, sender pantefogeden en eller to rykkere, inden der tages fat på inddrivelsen af gælden. - Jeg forsøger at få pengene hjem i et samarbejde med skyldneren. Ofte kan god en snak give en fornuftig løsning. I de fleste tilfælde aftales en afdragsordning, der tager udgangspunkt i den enkeltes økonomi. - Ofte er det ikke kun selve gælden, vi får en snak om. Jeg forsøger at finde ud af, hvad der er årsag til gælden. Det er vigtigt, at der ikke kommer yderligere gæld til det offentlige. Poul Anker Andersen deler groft inkassosagerne i to grupper. Den ene - de, der har evnen men ikke viljen til at betale - får straks en hård kurs fra pantefogedens side, mens den anden gruppe - de, der har viljen men ikke evnen til at betale - kan få en udstrakt hånd. - Det handler ofte om at indgå et kompromis i sagerne. En form for studehandel med borgerne. Hvis det ikke er udsigt til at kunne få alle pengene, kan pantefogeden aftale en akkord - hvor borgeren skal betale en del af gælden, en eftergivelse hvis gælden synes umulig at inddrive eller opfordre skyldneren til at søge gældssanering. Når Fjerritslev Kommune afleverer arbejdet med skatten til det ny skattecenter 1. juli næste år, så forsvinder en del af pantefogedens arbejde. - Jeg skal stadig indkræve gæld til kommunen inklusive manglende betaling af børnebidrag. Jeg skal også fortsat opkræve gæld vedrørende skatter, mens opgaven med at inddrive denne form for gæld overgår til det ny skattecenter. Det betyder, at pantefogeden fortsat sender en rykker eller to til skyldneren. Reageres der ikke på disse henvendelser, sendes kravet til ToldSkat, der på statens vegne skal inddrive gælden.