EMNER

Papir, ler og bronze

Det historiske museum byder på aktiviteter for de yngre, så de kan blive klar til fastelavn - og klogere, hvis de har lyst

AALBORG:Går man til højre, kommer man ind i bronzealderen. Går man vil venstre, kommer man ind i papir-, tusser- og leralderen. Sådan er det for øjeblikket på det historiske museum midt i Aalborg. Særudstillingen - det er den til højre - bliver der til en gang i sommer. Særarrangementet, der holder til i den anden side i stueetagen, er til ære for dem, der har fri i denne uge, og det er der kun til og med på fredag. Alligevel er der sammenhæng mellem de to ting. Når de unge har arbejdet med at klippe fastelavnsmasker og sådan noget ud til sig selv. Eller når de er færdige med at forsøge sig med den noget vanskelige kunst at betvinge ler, at få det til at ligne noget, så kan de bevæge sig over i den anden side af bygningen og være med i et opgaveløb. Endda med mulighed for at vinde præmier. Der er spørgeskemaer om tiden fra 1700 til 500 f. Kr. (hov, der kom vi til at give et af svarene), om Borremosekvinden, om begravelsesskikke på den tid. Men også blandt andet et rigtigt tælle-på-fingrene-et: Hvor mange fletninger kan du finde på udstillingen? Spørgskemaerne skal ikke i postkassen, som nogle fletninger skal, de skal afleveres til kustoden. For de rigtigt læseivrige er der også et papir om, hvorfor det hedder fastelavn, hvor skikken kommer fra og meget andet. Og en oplysning om, at det med at klæde sig ud i den forbindelse - det var nok også noget de gamle romere fandt på, før år 0.