Papir på friskole i Øsløs

Undervisningsministeriet har - i 2. runde - godkendt anmeldelse af Vejlernes Natur Friskole

Skolelukninger 25. februar 2011 19:47

Det lykkedes kun med nød og næppe for initiativgruppen bag den kommende friskole i Øsløs - Vejlernes Natur Friskole - at få godkendt anmeldelsen til Undervisningsministeriet. Den 7. februar skrev ministeriet til bestyrelsen for Vejlernes Natur Friskole, at man var "sindet til at træffe en afgørelse om, at Vejlernes Natur Friskole ikke er identisk med Hillerslev Skole, og at Vejlernes Natur Friskole er en ny fri grundskole, som tidligst kan modtage tilskud fra skoleåret 2012-13". Sagen er, at Hillerslev Skole den 13. august 2010 blev anmeldt til Undervisningsministeriet som en ny fri grundskole i Thisted Kommune - to dage før fristen for anmeldelse af en friskole, der skal i gang i 2011. Men folkeskolen i Hillerslev overlevede skolestrukturdebatten i efteråret, hvorimod det den 1. december blev besluttet i Thisted Byråd at nedlægge Vesløs-Øsløs Skole og helt lukke for skoledrift i Øsløs. Siden har bestyrelsen for Vejlernes Natur Friskole arbejdet på at få Undervisningsministeriet til at acceptere, at Hillerslev Skole er identisk med Vejlernes Natur Friskole. Ifølge friskoleloven må initiativet til at oprette en skole ikke overtages af en anden beliggenhed, en anden elevgruppe og forældrekreds. Men et høringsbrev fra Vejlernes Natur Friskole overbeviste ministeriet. - Vi lægger vægt på, at bestyrelsen i 2010 ikke har lagt sig fast på en fremtidig geografisk placering og at der kun er 18 km mellem de to placeringer indenfor den samme kommune, siger fuldmægtig Timea Høgh. Så nu betragtes Vejlernes Natur Friskole som identisk med Hillerslev Skole, selv om seks ud af syv bestyrelsesmedlemmer er fra Sydhannæs - og én fra Hillerslev. - Vi forholder os til, at vi nu har en underskrift, siger Ole Bundgaard, der er formand for bestyrelsen. I Øsløs er de nu klar til at gå videre med indskrivning til det kommende skoleår.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...