EMNER

Papir på nye visioner

AABYBRO:Kommunaldirektørerne i Aabybro,Brovst og Pandrup har sammen sat visionerne for en ny Jammerbugt-kommune på papir. Der lægges op til en decentral struktur under hensyntagen til helheden indenfor skole, børnepasning og ældreområde. Det ligger i tråd med principperne for den nuværende Aabybro Kommune. Desuden lægges der op til, at administrationen også skal decentraliseres. Det betyder, at administrationen skal deles op og placeres i de forskellige geografiske områder i en ny kommune. Eksempelvis kan socialforvaltningen placeres i den ene by og teknisk forvaltning i en anden. Der skal fortsat satses på bosætning, erhverv og turisme for at udvikle alle tre områder - Aabybro, Brovst og Pandrup. Der skal fortsat være mulighed for at udvikle lokalsamfundene og deres forskellige aktiviteter, men samtidig skal kommunen ses som en helhed. Visionen omfatter også støtte til udvikling af både erhvervsområdet, turisme, kultur, natur og fritid samt bosætning. Det skal bl.a. ske som en aktiv partner i Region Aalborg.En ny Jammerbugtkommune vil fortsat være meget afhængig af arbejdspladser iAalborg-området, og det er en forudsætning for udvikling af den nye kommune.