Papirarbejde spild af tid?

BUREAUKRATI:I de seneste uger er der kommet fokus på afbureaukratisering og papirarbejde inden for ældreområdet. FOA har lavet en landsdækkende undersøgelse, som viste at registrering og papirarbejdet er steget fra 27 til 39 min om dagen pr. ansat i hjemmeplejen. Vi kan ikke sætte lighedstegn mellem de resultater og forholdet i Aalborg. Det er simpelthen for usikkert. Men undersøgelsen giver en idé omkring, hvor skoen trykker inden for ældreområdet, men også daginstitutioner, hvor der også opleves mere papirarbejde. Jeg vil her fokusere på de tiltag, som er sket i Ældre- og Handicapforvaltningen i forbindelse med afbureaukratisering. Jeg kan høre, når jeg snakker med forvaltningens medarbejdere, at der er visse arbejdsopgaver, som virker meningsløse og demotiverende. Sådanne arbejdsopgaver skal revurderes og laves om. Måske skal regeringen endda lave lovændringer. Det er netop her, at regeringens formål med kvalitetsreformen og bedre velfærd og større arbejdsglæde er vigtigt. Vi skal sikre, at tiden bliver anvendt til service hos borgeren og ikke til unødigt papirarbejdet. Men løsningen kommer ikke bare af sig selv udefra. I stedet skal vi i kommunerne i arbejdstøjet og sikre, at vores medarbejderes store viden indgår i det samlede arbejde med afbureaukratisering af lokale, nationale og overenskomstmæssige regler. Vi har hos os i 2009 gennemført en særlig afbureaukratiseringsindsats med udgangspunkt i medarbejderne på vore 200 arbejdspladser. Fordi det i høj grad er dem, der i det daglige oplever de krav, der kan lægge hindringer i vejen for at yde god offentlig service. Vi har simpelthen taget udgangspunkt i ”frontmedarbejdernes” erfaringer. I første omgang kunne alle frit skrive ind og i anden omgang har vi haft en mere opsøgende indsat, herunder dialog med ledere og medarbejdere ude på institutionerne. Forvaltningens medarbejdere har været inviteret til en række dialogmøder, hvor nytænkning og kreativitet var nøgleordene. I alt har over 100 engagerede medarbejdere deltaget i forskellige diskussionsfora. Resultatet er p.t., at der er indkommet 58 ansøgninger vedrørende ældreområderne, 34 på handicapområdet og 2 tværgående. Jeg finder resultatet og medarbejdernes engagement meget flot. I de kommende måneder ligger en større opgave med at vurdere forslagene og sikre, at de holdbare forslag bliver gennemført. Udover ovennævnte projekt er vi ved at kortlægge tidsforbruget i hjemmeplejen sammen med Rambøll, KL og Indenrigs- og Socialministeriet. Når resultatet foreligger, vil vi vide helt præcist, hvilken tid der går til tid til borgeren og hvilken tid, der går til eksempelvis registrering, kørsel og forberedelse. Vi venter således på de hårde fakta. Undersøgelsen skal også vise, hvordan medarbejderne oplever vigtigheden af de arbejdsopgaver, som de udfører. Men det er vigtigt at holde sig for øje, at registrering også er lig kvalitetssikring. Vi har borgere, hvor det er livsnødvendigt med den rigtige dosis medicin eller den rigtige kost. Vi har mange borgere, hvor skiftende personale kommer på alle døgnets 24 timer. Her er ”mund til mund” metoden ikke god nok og vi skal notere alle relevante oplysninger, så alle informationer altid er tilgængelige! Alt papirarbejde er ikke automatisk ensbetydende med spild af tid. Det er for mig en balanceakt, hvor vi skal bevare de vigtige gevinster og samtidigt fjerne det unødige. Vi må ikke miste alle fordelene i et hovedløst afbureaukratiseringsrus, hvor alt papirarbejde er bandlyst.