Farsø

Papiret skal sorteres

FARSØ:Økonomiudvalget i Farsø Kommune indstiller til byrådet, at borgerne i det område, som Renovest dækker, i fremtiden skal sortere deres affaldspapir fra og putte det i en særlig container. Forslaget vakte dog en del modstand i udvalget, idet Thorkild Fransgaards indstilling er, at spejderne i fremtiden stadig skal stå for papirindsamlingen. Han var dog ene om dette synspunkt. I det daglige betyder forslaget, at der opstilles en særlig papircontainer ved hver husstand. Containeren er et supplement til den eksisterende affaldscontainer. Hvis byrådet vedtager forslaget, vil det betyde en merudgift på 100 kroner for hver husstand.