Papirkrigen er udsat foreløbig

- Generel holdning, at Renovest har for stor magt, siger Chr. Kristensen

NIBE:De juridiske og økonomiske aspekster ved papirindsamlingen til genbrug i Nibe, er til undersøgelse efter Venstres partigruppe forleden drøftede sagen. - Vi klapper lige hesten lidt, forklarer næstformanden i teknisk udvalg, Christen Kristensen, som har fået politisk flertal i Nibe byråd til en anden ordning end den nuværende i de øvrige kommuner, som det fælleskommunale selskab Renovest betjener. Her er opstillet containere ved hver husstand og disse bliver hentet og tømt af vognmænd. Samme ordning er på vej i Nibe efter en beslutning i bestyrelsen for Renovest, men Nibe foreslår i stedet, at de frivillige organisationer fortsat kan indsamle papir og tjene en skilling på det, mens Renovest sørger for containere på landet. - Jeg er skuffet over, at Renovest ikke vil være med til det, fortsætter Christen Kristensen og derfor mener jeg, at vedtægterne for Renovest må laves om. Det må være klart, at kommunerne selv bestemmer, hvordan affaldet skal fjernes og det må være sådan, at Renovest kan blive udsat for en licitation. Renovest bruger jo selv licitation. Det er jo for eksempel private vognmænd, der kører med conatinerne, det gør Renovest jo ikke. Og der er investeret i containere, så man kan ikke bare gå tilbage til den gamle ordning, når man først har sagt ja. Men det har vi jo ikke i Nibe, påpeger Christen Kristensen videre. Christen Kristensen vender sig imod, at der står i vedtægterne for Renovest, at selskabet har monopol på affaldet i kommunerne. Det er forkert, mener han. Det må være sådan, at en kommune kan vælge en licitation, hvor Renovest kan byde, hvis en kommune ikke mener, at Renovest er gode nok. Christen Kristensen mener desuden, at vedtægterne i det hele taget trænger til en revision. De er for detaljerede, sådan at det vil kræve ændring af vedtægterne, hvis man vil ændre på ordninger som for eksempel storskrald og miljøbil. - Det er en generel holdning, slutter Christen Kristensen efter gruppemødet i Venstre, at Renovest har for stor magt. Den økonomiske og juridiske afklaring venter han vil ske i løbet af en en uge eller to.