Velgørenhed

Papirpenge går til spejderhus

SEJLFLOD: Her til formiddag samler folk fra KFUM-spejderne i Mou, Storvorde-Sejlflod BK og de østhimmerlandske KFUM-KFUK'ere atter brugte aviser, blade og reklamer ind i Sejlflod Kommunes 13 byområder. For Mou, Egense, Dokkedal og Kærsholm organiseres indsamlingerne af KFUM-kasserer Lone Jensen. - Og det går godt. Forældreopbakningen er stor. Hver gang kører fire-fem hold. Omkring 20-25 frivillige tager med rundt, så opgaven er klaret inden middag, fortæller Poul Lund Pedersen, der har plads i Mou-spejdernes bestyrelse. Han er glad for, at den frivillige indsats også giver et afkast på 400 kr. for hvert ton. I 2001 fik KFUM'erne 15.000 kr. ud af seks indsamlinger. I fjor gav ni indsamlinger 30.000 kr. til spejderarbejdet. Det varer ikke længe før Mou-KFUM'erne kan se, at indsamlingerne kan betale sig. Bestyrelsen har øremærket pengene til et nyt spejderhus på "præstegårdsmarken". I øjeblikket har spejderne til huse på Gl. Egensevej. De 160 kvm. udgøres af byens gamle husflidsskole og et tidligere frysehus, som er bygget sammen. Men her er ingen plads til udeaktiviteter. Bestyrelsen har tegningen klar til et nyt spejderhus på 140 kvm plus en overdækket terasse. Og på "præstegårdsmarken" er der masser af udenomsarealer, og bygningen vil blive opført tæt ved en mindre skov. Indtil videre har Mou-spejderne altså fået 45.000 kr. ud af indsamlingerne i 2001 og 2002. De tilsvarende beløb for Storvorde-Sejlflod BK og KFUM-KFUK er henholdsvis 100.000 og 43.000 kr. I 2002 var Miljøstyrelsens krav til Sejlflod Kommune, at der skulle indsamles 365 ton, hvilket svarer til 55 procent af 664 ton, som styrelsen vurderer er den mængde papir, som de omkring 9400 borgere i kommunen får. Det samlede resultat, inklusive mængderne fra de tre genbrugspladser, blev 58 procent. I år er kravet 60 procent. Flemming Knudsen fra kommunens tekniske forvaltning skønner, at de frivillige sagtens kan nå dette mål, fordi der kan ses en stigning ved hver indsamling. Også i dag går indsamlerne efter en forbedring i forhold til 2001 og 2002, hvor april-indsamlingerne gav henholdsvis 18,4 og 26,8 ton. brula