EMNER

Par blev dømt til at købe hus

Par skrev under på betinget skøde, og skal betale erstatning til sælger

HJØRRING:Et ægtepar fra Hjørring er af Vestre Landsret reelt blevet dømt til at købe et hus, som de faktisk ikke vil have. Da huset siden er solgt til anden side med tab, skal parret betale 172.000 kr i erstatning til den tidligere ejer. Ægteparret underskrev i marts 2003 et betinget skøde på et parcelhus på Græsvangen. Betingelserne var, at sælger skulle fjerne en olietank og så manglede der godkendelse af noget vvs-arbejde. Da sælger ikke kunne fremskaffe dokumentation for, at tingene var bragt i orden, hævede parret handlen. Sælger havde på det tidspunkt købt et andet hus, og det varede et år, før han -med tab - fik solgt huset på Græsvangen. Han mente, at betingelserne i skødet var opfyldt, og at handlen med parret derfor var g yldig. Det samme mente landsretten, idet olietanken var blevet fjernet, og vvs- arbejdet krævede ikke en kommunal godkendelse. Derfor blev parret dømt til at betale erstatning til sælger på 172.000 kr., hvilket altså svarer hans tab på at sælge huset. De skal også betale sagens omkostninger på 40.000 kr. Parret overvejer nu, sammen med advokatfirmaet Hjulmand og Kaptain, om det skal forsøges at prøve sagen ved Højesteret. - Det undrer os, at parret kunne dømmes udelukkende på sælgerens udsagn i retten, siger klagepartner Erling Mortensen. En anden mulighed er, at advokatfirmaets forsikringsselskab vil dække erstatningskravet. - Det skal selvfølgelig også vurderes, om vores rådgivning af parret var god nok, siger Erling Mortensen.