Pandrup

Par dømt for tvangsfodring og vold

49-årig mand og 38-årig kvinde har fået betingede domme for mishandling af kvindens to børn på 13 og 10 år

Foto: Torben Hansen

Foto: Torben Hansen

PANDRUP:En 49-årig mand og en 38-årige kvinde blev mandag begge idømt betingede domme for at have henholdsvis udøvet og set passivt til voldshandlinger mod den 38-åriges to børn på 13 og 10 år.

Det var den 49-årige der udførte voldshandlingerne, mens moren så passivt til. Volden foregik i den 38-åriges hjem i Pandrup fra december 2013 til januar 2014, og startede, da den 49-årige begyndte at komme i kvindens hjem.

Han slog børnene med flad hånd i nakken, når de ikke fodrede kaniner, sløsede med lektierne, glemte at rydde op på værelserne, sad uartigt ved bordet eller ikke hørte efter. I et enkelt tilfælde blev den 10-årige desuden tvunget til at spise stuvet hvidkål. Da han nægtede, stoppede den 49-årige maden ned i halsen på drengen, så han måtte kaste op.

Begge de anklagede nægtede sig skyldige og hævdede, at det hele var pure opspind, fremprovokeret af børnenes weekendbesøg hos den 38-åriges tidligere mand, som er far til børnene. Den 38-årige og eksmanden har et meget anstrengt forhold til hinanden, og de anklagede hævdede begge, at eksmanden havde forsøgt at manipulere børnene til at digte historier.

Den 49-årige forklarede, at drengene var meget uregerlige, inden han flyttede ind. De hjalp ikke med noget i hjemmet og var urolige. Han opfattede sin rolle, som den der skulle sætte lidt skik på dem.

Han bedyrede, at han aldrig havde slået dem som afstraffelse, men blot havde tjattet til dem i leg.

- Drenge vil gerne mosle, og jeg har for sjov klasket dem i baghovedet en gang i mellem, sagde den 49-årige.

Han forklarede episoden med hvidkålene med, at han holdt gaflen hen til drengens mund, da han nægtede at spise hvidkålen, men aldrig tvang det ned i halsen på ham.

Han var også anklaget for at have løftet den 13-årige op fra jorden, mens de skovlede sne, så jakken strammede om halsen på drengen.

- Han havde kontakt med jorden hele tiden. Jeg er jo ikke supermand, så jeg kan ikke løfte en dreng på den størrelse op i strakt arm, forklarede den 49-årige, der sagde at episoden skyldtes, at drengen ville slå sin lillebror med en kæp, og at han blot havde søgt at hindre det.

Men retten valgte at lægge størst vægt på børnenes vidneudsagn. På grundlag af politiets vidneafhøringer optaget på video, vidneudsagn fra eksmandens nye samlever samt fra børnenes skole blev parret dømt for voldshandlinger og tvangsfodring.

Den 49-årige mand blev idømt 40 dages betinget fængsel, mens den 38-årige kvinde fik en betinget dom uden straffastsættelse, hvor hun dog ikke må begå noget strafbart i et år.

Kvinden var desuden anklaget for også at have slået den 10-årige, men blev kun kendt skyldig i stiltiende accept af vold. Manden skulle også have fremsat trusler på livet til børnene, hvis de sladrede om, hvad der foregik i hjemmet, men dette blev han frifundet for.

Til grund for dommene blev der lagt vægt på, at voldshandlingerne foregik over et kort tidsrum, og at begge de anklagede havde gode personlige forhold.

Børnene bor i dag hos deres far, mens den 49-årige og hans 38-årige samlever er flyttet til Norge sammen.

Parret udbad sig betænkningstid med hensyn til at anke dommen.