EMNER

PARADE: KOM GODT HJEM

AALBORG:- Der var glædelig stor opbakning, siger kaptajn T.E. Hansen om et arrangement lørdag. 250 soldater - konstabler, befalingsmænd og officerer - skal fra næste måned gøre tjeneste i udlandet. Og 875 pårørende til dem mødte op til en dag, der sluttede med en parade på stadion. Soldaternes familiemedlemmer fik, inden paraden, besked om de områder, deres søn, mand eller kæreste sendes ud til. De fik bl.a. noget at vide om sikkerheden. 75-80 af soldaterne skal til Kosovo, resten til Irak for at sørge for forsyninger til andre danske soldater i området. De fleste af dem er fra Nordjylland. Det er Trænregimentet fra Aalborg Kaserner, der sender dem ud. Foto: Lars Pauli