Paraderne skal ned

Både politikere og ældreråd vil gerne forbedre dialogen

BLENSTRUP:Både byrådspolitikere og de ældres repræsentanter i Skørping Kommune vil gerne strække hænderne ud til øget samarbejde og dialog med hinanden. Og armene må også gerne sænkes fra forsvarspositionerne. Sådan blev det udtrykt fra flere sider og i lignende billedsprog, da ikke færre end 120 mennesker brugte hele deres torsdag på at deltage i en temadag og politisk høring om "Ældre i Skørping Kommune". Ældre Sagens lokalkomité havde taget initiativ til arrangementet, men formand Eva Holm Christensen var alligevel ganske overvældet over det store fremmøde i Blenstrup Hallens café af byrådspolitikere, kommunale medarbejdere, ældre-handicapråd, brugerråd, venneforeninger, pensionistforeninger, beboer-pårørenderåd og cafégrupper med førtidspensionister. Og stemningen var gemytlig, helt ulig den seneste tids ballade om nedlæggelsen af dagcentret på Terndrup Ældrecenter. Da dagen blev sluttet af med en paneldebat om det lokale samarbejde, blev netop den sag kun antydet. - Når der engang imellem sker en svipser, så lad være med at hive paraderne op med det samme. Indrøm det og få det ordnet og respekter hinandens rolle. Man skal ikke straks fare i avisen og bevidstløst forsvare sine embedsmænd, lød det for eksempel fra Vagn Gaarde, tidligere mangeårigt byrådsmedlem for de konservative. Det klappede forsamlingen ad, men der var også velvillig latter på de rigtige tidspunkter, når for eksempel socialudvalgsformand Finn Sejrup Pedersen (SF) forsøgte sig med en humoristisk tone. - Det er dejligt, når folk er engagerede, men det kan også være hulens besværligt, sagde han og erklærede sig enig med Vagn Gaarde og indstillet på at tage de armbøjninger, der nu skal til. - Men hen over bordet. Det er ubehageligt, når man bliver fremstillet som lavintelligent i avisen. Det er ikke berigende for nogen, sagde Finn Sejrup Pedersen. Ældrerådsformand Aage Lundgaard sagde, at rådet efter fem år og en famlende start fra begge sider nu havde opnået en god dialog, "som nærmer sig det eksemplariske". Han bad dog også om, at kommunen kom med mere præcise informationer, så der ikke opstår misforståelser, mistro og utilfredshed. - Jeg kunne godt ønske mig, at kommunens folk og politikere ikke lukkede sig, når vi nærmer os kritiske spørgsmål, sagde han og høstede klapsalver, men det kom han ikke op at toppes med politikerne om: - At finde et fælles sprog kan være svært. Det har vi oplevet det seneste års tid. Jeg vil give Aage ret i, at vi ikke skal klappe hinanden på skuldrene. Det er vigtigt, at vi får drøftet de ting, vi ikke er enige om, sagde borgmester Børge Olsen (S). Socialudvalgsmedlem Svend Hørsman (V) foreslog med et importeret vestjysk udtryk, at parterne skulle "tage lufferne ned", altså sænke boksehandskerne og samarbejde i stedet, og den radikale formand for børn, skole og kulturudvalget, Leon Sebbelin, kaldte ældrerådet for en lovbefalet lobbyistforening, som var sat i verden for at tale de ældres sag. - Som byråd skal vi have helheden for øje, og det gælder om at respektere hinandens roller. Førtidspensionisterne i kommunen blev også lovet et bedre samarbejde med både byråd og ældre-handicapråd, og det viste sig, at kommunen endnu ikke har fået samarbejdet ordentligt i gang med de nye beboer-pårørenderåd, som alle ældrecentre skal have. Det lovede både socialudvalgsformanden og borgmesteren at tage sig af. Før debatten orienterede to konsulenter fra Ældre Sagen, Erik Hjorth-Madsen og Margrethe Kähler, grundigt om reglerne for ældrerådets virke, om fremtidens boligtilbud til ældre og om de frivilliges opgaver i fremtidens ældreservice. Eva Holm Christensen foreslog efter mange indlæg om den nye fritvalgsordning, at Ældre Sagen holdt et temamøde om dette emne senere på året, når alle ved lidt mere.