Paragraf 115

]Kommunen er forpligtiget til at støtte det frivillige sociale arbejde. ]Det sker med midler fra en paragraf 115-pulje. ]IAabybro uddeler socialudvalget midler to gange om året til ansøgerne. ]Til dette formål får kommunerne penge via bloktilskuddet. ]Kommunerne får også penge til støtte af de lokale Ældre-og Handicapråd og deres kursusvirksomhed. ]I Aabybro er det årligt 50.000 kroner