EMNER

paragraf 164

Den, der afgiver urigtige oplysninger til offentlig myndighed med forsæt til, at en uskyldig derved bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetslig retsfølge for et strafbart forhold, straffes med fængsel indtil 6 år. Stk. 3. Den, der foretager en handling som nævnt i stk. 1 og 2 med forsæt til, at han selv eller anden med dennes samtykke derved bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetslig retsfølge for et strafbart forhold, som han ikke har begået, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. /ritzau/