Socialforhold

Paragraf 17 sager er vanskelige

Faglig konsulent Peter Jensen, Frederikshavn Kommune, redegør for afslag

FREDERIKSHAVN:Borgere, der efter pensionslovens paragraf 17 selv søger om førtidspension, får i langt hovedparten af sagerne afslag. Det fortæller faglig konsulent Peter Jensen fra Frederikshavn Kommunes pensionsteam. Peter Jensen har været med til at behandle Lone Bøjens pensionsansøgning, men udtaler sig udelukkende generelt om ansøgningsprocedurer og procedurer i forbindelse med afgørelserne. - Der er udstukket en praksis, vi skal rette os efter, og når borgere søger førtidspension efter paragraf 17, så anmoder man reelt alene kommunen om at tage stilling til pensionsberettigelsen, forklarer Peter Jensen. - Vi må ikke indhente ny dokumentation, hvis det materiale vi får til rådighed i forbindelse med ansøgningen er af ældre dato, så derfor er vi nødt til at sige, at der skal indhentes noget nyt. Samtidig skal vi vurdere, om der er en mulighed for, at man kan revalideres eller udfylde et fleksjob, siger Peter Jensen. - Når disse forhold er bragt på plads, kan der efterfølgende af borgerens sagsbehandler rejses en pensionsansøgning efter paragraf 18 eller etableres omskoling eller et fleksjob. Peter Jensen siger, at ansøgeren på mødet med pensionsteam¿et bliver gjort bekendt med, og skriver under på, at det forholder sig således At det også er normal procedure at ledsage afslag med afgørelser i lignende sager, hvor der efterfølgende er anket, bekræfter Peter Jensen samtidig. - Det handler ikke om at oplyse om en anden persons sygdomshistorie, men skal udgøre dokumentation for den socialministerielle praksis, der ligger i paragraf 17-sagerne, siger Peter Jensen. Han siger samtidig, at der ingen nedre grænser er i loven om, hvor mange timer et fleksjob mindst skal udgøre. - Det beror i sidste ende på en vurdering sammen med virksomheden af, hvad der kan være relevant, siger Peter Jensen.