EMNER

Parcelhuse ønskes

AALBÆK:Boligsituationen i Aalbæk kom til debat, da Råbjerg Sogns Venstre Vælgerforening ondag aften holdt generalforsamling på Aalbæk Gl. Kro, og der var bred enighed om, at det vil være godt med et nyt parcelhusområde syd for byen. - Det seneste år har budt på nyopførelse af lejeboliger på Skovfyrvej, Andelsboliger på Parallelvej, og der er truffet beslutning om en større renovering af de almene boliger i Birkeparken. Alt i alt en udbygning og forbedring af boligmassen i Ålbæk. Men det vil være godt med et nyt parcelhusområde syd for byen, så vi kunne få flere børnefamilier til at flytte til Aalbæk, siger formanden for foreningen, Per Nilsson. Han ser også gerne, at der bliver gjort noget mere for at gøre opmærksom på de erhvervsgrunde, som ligger nord for byen. - Erhvervslivet har på trods af de lidt dårlige konjunkturer klaret sig rimeligt og dermed fastholdt mange lokale arbejdspladser. Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne så, at der blev gjort en større indsats for markedsføring og salg af erhvervsgrunde nord for Ålbæk til eventuelt nye virksomheder. Opsætning af et skilt på jorden må vel kunne ske, inden den reviderede Kommuneplan vedtages.