Øster Hurup

Park bliver levende

ØSTER HURUP: Fruerlundparken har i løbet af sine cirka seks års levetid vokset sig stærkere og stærkere, og i takt med at flere arrangementer efterhånden opstår på initiativ udefra, er kravene til bestyrelsen for foreningen bag aktivitetsparken blevet mindre. 12.000 besøgende havde parken sidste år, og som supplement til den oplysning kunne formand Aage Husum på generalforsamlingen forleden fortælle, at man allerede nu har flere aftaler i hus for den kommende sæson, end man havde hele sidste år. I årets løb afholdt man i samarbejde med egnens menigheder sommergudstjeneste, pensionistarrangementerne, både egne og i samarbejde med DGIs ældreudvalg, var velbesøgte og gentages i år, og på den kuriøse side kunne Aage Husum fortælle, at parkens primitive cykel camp har trukket cyklende gæster til helt fra Holland. P.t. arbejder man på at forbedre toiletfaciliteterne, en ni hullers golfbane er ved at være klar, og bestyrelsen sigter desuden på at retablere adgangen til øen i parkens centrum. Arbejdet med at gøre søens vand renere, og dermed få mulighed for at udsætte fisk, fortsætter. Nu undersøges det, om man eventuelt kan tilføre grundvand, efter at det mislykkedes at få tilført vand fra den nærliggende Haslevgårde Å. Ren sø eller ej, ifølge Aage Husum er gæsterne begejstrede for de muligheder, parken frembyder, og han rundede sin beretning af med at glæde sig over, at "stedet er ved at få sin egen historie - at blive levende". Parken gik ud af 2002 med et underskud på 17.000 kr., hvilket formanden tilskriver, at donationerne i stigende grad gives i form af materialer frem for kontanter. Valghandlingen medførte kun én ændring, da de 25 fremmødte valgte Poul Hylleberg ind i bestyrelsen.