Park udbygges

Studerende giver naturpark spændende indhold.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

de studerende samarbejder om beton-workshoppen.

Studerende fra flere forskellige uddannelser og uddannelsesretninger lærer mere om samarbejde og hinandens fag, og samtidig bliver Dronninglund Naturpark endnu mere indbydende end den allerede er. Det er blandt andet målet for studerende fra Aalborg Universitet (AAU), University College Nordjylland (UCN) og AMU Nordjylland mødes til Betonworkshop, hvor de i fire dage med undervisning, opfindsomhed og konkurrenceånd har fokus på verdens mest anvendte byggemateriale, beton. I Dronninglund har Sven Høyer fra Dronninglund Hovedgaard, Allan Danielsen fra Dronninglund Borgerforening og Lars Holmberg (idémand) set frem til årets betonworkshop. Lars Holmberg henvendte sig nemlig til Center for Betonuddannelse, som er et samarbejde mellem AAU, UCN, AMU Nordjylland og Teknologisk Institut, og foreslog, at årets workshop skulle handle om Dronninglund Naturpark. - Det gjorde jeg, fordi naturparken og parken bag Dronninglund Slot er smukke områder, men de trænger til et løft. Arbejdet er gået i gang, træer er ved at blive skåret ned, og der bliver ryddet op. Der planlægges samtidigt et nyt stisystem fra Dronninglund slot igennem naturparken til Dronninglund for at gøre området mere tilgængeligt. Nu glæder jeg mig til, at de studerende får lavet nogle spændende betonemner, som vi kan placere langs stierne i parken, siger Lars Holmberg. Lektor Eigil V. Sørensen fra Aalborg Universitets Institut for Byggeri og Anlæg er overbevist om, at der nok skal komme et flot resultat ud af de mange studerendes flid, men det er ikke det eneste formål. Beton-workshoppen er nemlig også en god måde at bringe folk sammen på. - Vi kan se, at de studerende, udover at få nogle lærerige dage, også får en vigtig indsigt i og forståelse for, hvordan andre faggrupper inden for byggeri tænker og arbejder. Det giver en forståelse for andre faggruppers kompetencer, og den forståelse kan hjælpe med til at skabe et bedre fundament for fremtidens byggearbejdspladser og inspirere til, hvad beton også kan bruges til, siger Eigil V. Sørensen, som kan se frem til, at i alt godt 300 studerende fra bygningskonstruktøruddannelsen på UCN, struktør- og betonmageruddannelserne på AMU Nordjylland samt ingeniørstuderende fra Byggeri & Anlæg og Arkitektur & Medieteknologi på AAU bruger fire dage på opgaven med at fremstille betonemner inden for temaet "leg og oplevelse". - Jeg er sikker på, at vi får nogle gode dage. Jeg plejer at blive helt høj over at se den energi og entusiasme, som de studerende går til opgaven med, så jeg er sikker på, at der kommer nogle flotte betonemner ud af anstrengelserne, siger Eigil V. Sørensen. Lars Holmberg, Sven Høyer og Dronninglund Borgerforening glæder sig til at se de færdige emner og til at få dem på plads i byen. - Jeg er ganske sikker på, at betonemnerne vil være med til, at publikum får en endnu større oplevelse ved at benytte området. De hvide emner vil supplere den flotte natur rigtig godt, og jeg håber da, at tilbuddet fremover vil få endnu flere folk fra både nærområdet og turister til at lægge turen forbi parken, siger Lars Holmberg.