Parken står til næse fra børsen

Bestyrelsen under anklage for at fifle med aktieoptioner

KØBENHAVN:Meget tyder på, at børsnoterede Parken Sport & Entertainment står til en børsnæse fra Københavns Fondsbørs for mangelfuld oplysning om en optionstildeling sidste år. Det skriver Ugebrev for Bestyrelser. Baggrunden for mistanken, som ugebrevet beskrev i sidste uge, er, at Parkens bestyrelse med bestyrelsesformand Flemming Østergaard i spidsen sidste år 27. maj 2005 i en børsmeddelelse oplyste, at bestyrelsen havde besluttet at tildele direktion og ledende medarbejdere 20.500 aktieoptioner. Tre måneder tidligere Men reelt måtte beslutningen om tildelingen være truffet tre måneder tidligere og til en lavere børskurs end den aktuelle børskurs, lyder ugebrevets konklusioner. Fra Københavns Fondsbørs vil underdirektør Erik Bruun Hansen ikke udtale sig om den konkrete sag, men generelt siger han: - Det fremgår af oplysningsforpligtelserne, at selskaberne hurtigst muligt skal oplyse beslutninger om indførelse af aktiebaserede aflønningsprogrammer, og herunder om vilkår og indhold, så aktionærer og investorer har mulighed for at vurdere optionstildelingen, siger han. Februar-kurs brugt Parken bekræftede efter ugebrevets beskrivelse af sagen, at tildelingen af optioner blev drøftet på et bestyrelsesmøde i februar, men beslutningen blev først taget i maj. Alligevel blev den lave aktiekurs fra februar brugt. Siden er aktien steget kraftigt i værdi. - Det centrale spørgsmål er her, om selskabet ikke burde have oplyst fuldt ud om alle relevante forhold, for at man kunne forstå ordningen. Der havde ikke været problemer, hvis der var oplyst om tildelingskursen og om omstændighederne omkring det valgte tildelingstidspunkt. Der er næppe oplyst fyldestgørende om forholdene, siger professor ved Københavns Universitet og børsretsekspert Jesper Lau Hansen til ugebrevet./ritzau/