Parkeret på metadon

Efter to og et halvt år tog misbruger afvænningen i egen hånd

AALBORG:Den seneste uges tid har Anders stort set ikke sovet, han har haft det elendigt, haft ondt i alle led og muskler. Det er hans krop, der reagerer på, at den ikke længer får de stoffer, som Anders har fyldt den med i næsten 30 år. Når man møder ham, er man ikke i tvivl om, at han i en stor del af sine 41 leveår har levet et hårdt liv, både hans ansigt og hans stemme bærer tydeligt præg af det. Amfetamin, diverse piller og heroin, der var stort set ikke det stof, som var fremmed for ham. Han startede sit misbrug som 12-årig, men efter over 20 års misbrug forsøgte han første gang at kvitte stofferne. I 1997 kom han på afvænning på en døgninstitution, men siden røg han tilbage til sit gamle miljø i København og tilbage i misbruget. For to og et halvt år siden søgte han endnu engang om hjælp, denne gang hos Foldbjergcentret i Nordjylland, og på grund af hans alvorlige misbrugsproblemer fik han bevilliget en metadonbehandling. - Jeg fik at vide, at jeg skulle på tre måneders stabilisering med metadon, og herefter skulle jeg trappes ned, fortæller han. Ingen nedtrapning Men nedtrapningen kom ikke. Anders fortsatte nemlig med at drikke 30-40 guldbajere dagligt og spædede det hele op med både morfin og kokain. Ganske vist havde han fået at vide, at han ikke måtte have et sidemisbrug mens han fik sin metadon, men tilsyneladende blev der aldrig slået ned på det. - Jeg kom til en samtale omtrent hver tredje eller fjerde måned, her blev det konstateret, at der stadig var stoffer i min urin, og så fik vi en snak, beskriver han i dag disse møder. I stedet for at blive trappet ned, blev hans dosis sat op i et forsøg på at få ham ud af sidemisbruget, dog uden at det gjorde nogen forskel. - Jeg føler ikke, at vi på noget tidspunkt talte om, hvordan jeg skulle trappes ned, men udelukkende snakkede lidt om løst og fast. I to og et halvt år mødte Anders dagligt op for at få udleveret sin metadon. Han selv føler, at han blev fastholdt på metadonen, og at man ikke gjorde noget forsøg på hverken at få ham ud af hans sidemisbrug eller trappe ham ud af metadonen. - Det var som om de havde opgivet mig, siger han. Kvittede sidemisbrug I januar i år fik han imidlertid nok, han henvendte sig til behandlerne og fik bevilliget en dagbehandling, som han startede på i marts. Frem til starten af marts sørgede han for at kvitte sit sidemisbrug og herefter pressede han på, for at blive trappet ud af metadonen. Efter konsultationen med Foldbjergcentrets lægekonsulent blev der lagt en plan for nedtrapningen, og mandagen efter påske skar Anders så sin dosis på 70 ml ned med de første 5 ml. Herefter fulgte 5 ml hver uge, indtil han var nået ned på 45 ml, så syntes han, at det gik for langsomt, og han bad om, at få sænket sin dosis med 10 ml hver uge. - Jeg fik at vide, at det ikke kunne lade sig gøre, da planen var lagt af lægekonsulenten, siger han. Men det ville Anders ikke affinde sig med, så han hældte ganske enkelt en del af sin dosis ud. - Det var lidt af en sejr hver gang jeg gjorde det, siger han. Mandag, 21. juni var Anders så for første gang i meget lang tid clean, og selvom abstinenserne fortsat plager ham, så føler han, at det går godt. Han erkender, at hans motiviation har været helt afgørende for at det lykkedes denne gang, men han mener alligevel, at man burde har prøvet på at skubbe til ham på et langt tidligere tidspunkt. - Det handler ikke kun om mig, men jeg har set mange, der får lov til at gå på metadon i årevis. Der er for eksempel en pige jeg kender, der har været på metadon i 16 år. Anders ønsker at være anonym. Hans rigtige navn er redaktionen bekendt.