Brønderslev

Parkeringsforbud på Finsensvej

BRØNDERSLEV:Der kommer nu styr på parkeringen på Finsensvej i Brønderslev. Der etableres parkeringsforbud i den ene side af gaden. Sagen var oppe at vende i marts, og da gav politikerne i teknik- og miljøudvalget forvaltningen besked på at kigge nærmere på forholdene. Der er kommet flere forslag på bordet, men teknik- og miljøudvalget har besluttet, at der skal etableres parkeringsforbud i den ene side af Finsensvej - den sydlige side. Der er en ulempe ved den løsning, nemlig at parcelhusene på nordsiden af Finsensvej vil miste en stor del af deres mulighed for gæsteparkering. - Vi har også fået et forslag om at etablere vinkelrette parkeringsbåse langs Finsensvej på Boligforeningens græsplæne, men det giver store anlægsudgifter til flytning af fortov samt belægningsarbejde, bemærker formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K). Han siger, at udvalget mener, at den løsning, der er foreslået, er den bedste.