Parkeringskontrol i Fjerritslev er en nødvendighed

Af Ulla Flintholm Lejrmarksvej 65, Fjerritslev FLOW: På baggrund af den seneste tids debat omkring parkeringskontrol i Fjerritslev - og de øvrige byer i Jammerbugt Kommune, så kan jeg simpelthen ikke lade være med nu at blande mig i debatten. Men først så skal jeg gerne indrømme, at min egen umiddelbare reaktion, da jeg selv første gang læste om det i Nordjyske, var negativ. Jeg så for mit indre blik parkeringskontrollører løbe rundt og opsætte det ene tidsbegrænsningsskilt efter det andet på samtlige parkeringspladser i byen. Og netop fordi den, efter min mening uklare omtale i Nordjyske, gav mig de associationer, så ringede jeg dagen efter til Fjerritslev Kommune for at få en forklaring på, hvad parkeringskontrol egentligt indebar. Kommunaldirektør Jane Hvas kunne så oplyse mig om, at det eneste, der var tale om, var en håndhævelse af allerede eksisterende skiltning. Og med den oplysning, så kunne jeg jo kun tilslutte mig at parkeringskontrollen blev indført. Ja, faktisk så mener jeg, at det er en nødvendighed. Vi har i Fjerritslev flere hundrede tidsubegrænsede parkeringspladser, men vi har kun nogle ganske få korttids p-pladser samt endnu færre handicap p-pladser. Og det er på de få pladser, at vi - til gavn for alle - skal sørge for, at der er et vist flow. Desuden skal vi sørge for, at de ”nemme” parkeringer, såsom lige rundt om hjørnet ved banken, apoteket og andre steder, holdes på et minimum. For det er altså bestemt ikke altid nemt, hverken for andre bilister eller buschauffører, at komme rundt, hvis nogle bare stiller deres biler, hvor der nu lige er plads. Og jeg kan kun forestille mig, hvordan der fremover vil blive parkeret i byen, hvis man i den nye kommune beslutter at fravælge parkeringskontrollen. Faktisk så kunne jeg – og det er sagt med et smil på læben – da godt tænke mig, at parkeringskontrollen udvides til også at omfatte forretningsdrivende, der parkerer tøjstativer, skilte mm på arealer, der ikke er beregnet til udstillingsareal. Det sidste mener jeg selvfølgelig kun, fordi jeg jo synes, at når vi nu har fået så en flot bymidte, så er det da lidt synd, at helhedsindtrykket skæmmes af netop diverse forskelligt udseende tøjstativer og skilte som står i kommunens serviceareal ud mod gaden. Men selvfølgelig – så længe vi stadig ikke har fået den kunstneriske udsmykning af midtbyen, som bl.a. jeg også selv indbetalte til for efterhånden syv år siden, så kan alt da pynte - men det gør det nu ikke. Så samtidig med jeg håber, at Jammerbugt Kommune fastholder beslutningen om parkeringskontrol, så håber jeg også, at den stopper farcen omkring placering af kunst på Torvet i Fjerritslev. Jeg håber og tror på – og glæder mig også til - at vi bidragydere forhåbentligt efter 1. januar 2007 kan komme videre, og få den kunstneriske udsmykning af Torvet som vi har ventet på så længe nu. Få et kunstværk på den placering, som vi alle i fællesskab, i den tidligere bymidtegruppe, har været med til at vælge. Et kunstværk lavet netop og præcis til den placering på Torvet i Fjerritslev. At nogle så bagefter vil arbejde for at få en stor sort sten opstillet et andet sted på Torvet, det må de om.