Lokalpolitik

Parkeringsproblem skal løses

P-pladser på vej - både i den østlige og vestlige del af havnefronten

Grun­den mel­lem Strand­ve­jen, Told­bod­ga­de og Limf­jords­bro­en (det røde felt) ind­ret­tes mås­ke til p-hus. Det vil i hvert fald løse pro­ble­mer­ne med at par­ke­re ved det nye hus i Jom­fru Ane Par­ken (t.v.).

Grun­den mel­lem Strand­ve­jen, Told­bod­ga­de og Limf­jords­bro­en (det røde felt) ind­ret­tes mås­ke til p-hus. Det vil i hvert fald løse pro­ble­mer­ne med at par­ke­re ved det nye hus i Jom­fru Ane Par­ken (t.v.).

AALBORG:Der skal findes en løsning på parkeringsproblemerne ved den ny havnefront. Det understreger stadsarkitekt Knud Tranholm, som bekræfter, at kommunen fortsat arbejder med planer om et nyt p-hus på grunden ved det såkaldte Brohus mellem Strandvejen, Toldbodgade og Limfjordsbroen. - Det står i hvert fald i vores kommuneplan, og medlemmerne af teknisk udvalg fastholder også, at der skal etableres flere parkeringspladser - både i den østlige og vestlige del af havnefronten, forklarer han. Ifølge stadsarkitekten bliver der plads til 230 biler i det ny p-hus, og lægger man det sammen med de pladser, som etableres i forbindelse med shoppingcentret på Metax-grunden, vil det formentlig løse en stor del af problemet. - Men der er stadig en del, som skal afklares, før vi kan gå igang, indrømmer Knud Tranholm. - Hvis vi ville, kunne vi selvfølgelig ekspropriere grunden med henvisning til kommuneplanen. Men indtil nu har vi altså forsøgt at finde en model, hvor der både er plads til p-pladser og byggeri, forklarer han. Ifølge Tranholm er der også planer om et nyt p-hus med plads til 350 biler ved Gåsepigen. Men kommunen mangler forsat svar på, om det er lovligt at lave projektet i samarbejde med en privat virksomhed. - Det er meget kompliceret, siger han. - Ifølge de nuværende regler må pengene i Aalborg Kommunes p-fond kun bruges til kommunale p-huse og p-pladser. Og det er selvfølgelig et spørgsmål, om man kan kalde det det, hvis vi opfører som huset som et såkaldt OPP, tilføjer han. Så løsningen på City-Ejendommes problemer kan med andre ord sagtens vise sig at være en ualmindeligt svær balancegang. - Jeg er helt enig i, at situation i øjeblikket er uholdbar, siger Knud Tranholm. - Men kommuneplanen forpligter os altså til at finde en løsning, så måske er der alligevel håb forude, forklarer han.