Hobro

Parkerne ud af byen

Byskiltet står forkert. Når vi stemmer "parkerne" ud af fællesskabet, skal byskiltet følge med. Hegedalsparken og Fjordparken ligger i udkanten af Hobro, men med det fremlagte forslag til ny skolestruktur kommer de til at ligge udenfor Hobro, så måske skal vi flytte byskiltet ind til Hegedalsvej, for det skal åbenbart være skellet for, hvornår man tilhører fællesskabet i byen. Med det fremsendte forslag stemmes Hegdalsparken og Fjordparken ud af byfællesskabet i Hobro. Det er en hån imod de attraktive udstykninger, kommunen havde stort held med at sælge. I "parkerne" på toppen af bjerget har man indtil nu det hele: nem adgang til naturen og motorvejen og til byen med alle dens servicetilbud, men det slutter nu. Med det fremlagte skoleforslag mister "parkerne" tilknytningen til byen. De tilhører ikke længere det fællesskab, de skuer ud over, og det er absurd! På et kort er der måske ikke den store forskel på om ungerne skal til Rosendalskolen eller til Valsgaard. Det er få hundrede meter, der udgør forskellen, men forslaget rummer ingen forståelse for hvad tilknytning og fællesskab betyder. Børn skal, hvis det er muligt, gå i skole i den by hvor de bor - det virker så indlysende, at det er svært at begribe, at der kan være flere meninger om den sag. På kortet ses en fin cykelsti til Valsgaard, og den er da fin. Den er fin for os voksne, men ikke for børnene. Cykelruten er fire km, men det er fire km i bælgmørke på den mørke årstid, og der er ikke mange børn i indskoling eller mellemtrin, der kan cykle eller gå fire km over åben mark og langs med en vej, hvor bilerne kører alt for stærkt. Så pak argumentet om den sikre skolevej væk. Med det fremlagte forslag vil den belastede hovedvej blive ekstra belastet, for forældrene vil køre deres børn og gøre vejen endnu farligere også for folkene i Valsgaard. Vi har erkendt, at høringen er spil for galleriet, at I politikere har besluttet jer, har handlet af og vil lukke Nordre Skole, men lad være med at stem en del af byen ud af fællesskabet. Der må være plads til "parkernes" børn på en af Hobros skoler, hvor de hører til - det bør ikke være "parkernes" lod at gøre Valsgaard Skole rentabel - det er absurd.