Parkometre skæpper godt i kommunekassen

Kommunen har tjent 1,5 mio. kr. siden 1999

LØKKEN-VRÅ:Det koster en 10'er i timen at parkere sin bil på en af de tre store p-pladser i Løkken Midtby om sommeren, og det er en rigtig pæn forretning for kommunen. Da p-afgiften blev indført i 1999 var prisen otte kr. i timen, og det gav kommunen en indtægt på 327.000 kr. Året efter blev prisen sat op til 10 kr. i timen og indtægten voksede til 344.000 kr. I 2001 var indtægten 372.000 kr. og sidste sommer 451.000 kr. - Indtægterne går i kommunekassen, så man kan ikke sige, præcis hvad de bliver brugt til. Nogle bliver vel brugt til at passe børn, andre til at lægge asfalt på. Pengene indgår i den løbende drift, fortæller Kim Bach (Fællesliste), formand for teknisk udvalg. I et læserbrev andetsteds her på siden bebrejder Margrethe Blokgaard, Løkken, Kim Bach, at han ikke svarede på hendes spørgsmål om p-afgifterne, da hun stillede dem på et møde om Løkkens fremtid for nylig. Det afviser Kim Bach. - Jeg besvarede spørgsmålene, men nogle gange synes folk ikke, at de har fået svar, hvis de ikke er tilfredse med de svar, de får, siger han. De tre p-pladser i Løkken midtby er de eneste steder i kommunen, der er indført p-afgift. - Det har vi gjort for at regulere trafikken. Det er derfor, vi kun har p-afgift i de otte uger, hvor der er mest trafik. At det så også giver nogle penge i kommunekassen, gør jo ikke noget. P-afgifterne har i øvrigt virket efter hensigten. Der er blevet større cirkulation i Løkken. Folk kører ikke længere ind i midtbyen og stiller bilen fra sig, inden de tilbringer hele dagen på stranden. Om kvaliteten af p-pladserne ved Strandpavillonen og over for Spar siger Kim Bach: - P-pladsen ved Strandpavillonen synes, vi skal se ud, som den gør. Over for Spar har vi intentioner om at lave p-pladsen, så den kommer til at passe til byggeriet på Midtbyens Camping. Det afhænger vel at mærke af at vi får penge til det.