Parløb mellem rekruttering og branding

To nordjyske aktører ude i fælles ærinde

Torben Abildgaard og Leif Simonsen - bindeled mellem Curia Management og Lange PR, begge med hjemsted på NOVI og klar til at opdyrke fælles græsgange.

Torben Abildgaard og Leif Simonsen - bindeled mellem Curia Management og Lange PR, begge med hjemsted på NOVI og klar til at opdyrke fælles græsgange.

HR (Human Ressources - personalerekruttering og -udvikling) og PR (Public Relations (informationsvirksomhed) har mere med hinanden at gøre end det faktum, at forkortelserne minder om hinanden. Eksempelvis på den måde, at jobannoncer er et oplagt vindue til også at fortælle en hel masse om, hvad det er for en virksomhed, der søger nye medarbejdere. Ud fra den erkendelse har der udviklet sig et tæt samspil mellem virksomhederne Curia Management og Lange PR, begge med adresse på NOVI ved universitetet i Aalborg Øst. Forbindelsesofficererne Torben Abildgaard, Curia, og Leif Simonsen, Lange PR, ser begge samarbejdet som udtryk for, at de to verdener er ved at smelte sammen til noget, der samtidig er værdiskabende for deres kunder. - I hele erhvervslivet har man i flere år udviklet en fortællekultur. Fortællingen om virksomheden - dens historie, dens aktuelle fundament og dens projekt og fremtidsvisioner - er blevet et vigtigt element både for dem, der er på jagt efter et nyt job, og for omgivelserne i almindelighed. Bevidst kommunikation tæller rigtig meget i vidensamfundet - det er nærmest blevet en del af produktionsapparatet, forklarer Leif Simonsen. Synlighed er vigtig - Det handler også om noget så enkelt som at gøre sig synlig. Ligesom en virksomhed nærmest regnes som ikke-eksisterende, hvis den ikke har en hjemmeside, så er det også vigtigt, at man kan forbinde firmaet med en historie, en fortælling, der giver firmaet kød og blod på en enkel og vedkommende måde, supplerer Torben Abildgaard, der selv har 11 år som medarbejder i Sonofons HR-afdeling med i bagagen. Han påpeger, at mange gode HR-folk i personaleafdelinger ude på virksomhederne ofte mangler kommunikationsdimensionen. De kommer ikke ud med de budskaber, der kan være med til lokke nye medarbejdere til. - Ved at gå sammen med Lange PR kan vi tilbyde den enkelte kunde en kombineret løsning, og først når de to elementer er fuldt integrerede opnår man synergieffekten, en ekstragevinst ved at få tingene til at spille sammen, uddyber Torben Abildgaard. HR- og PR-repræsentanterne er samtidig meget enige om et tredje element i virksomhedernes udadvendte aktivitet, nemlig at et firmas vigtigste historiefortællere til enhver tid er dets egne medarbejdere. De skulle gerne ud fra deres egen virkelighed på arbejdspladsen være dens bedste ambassadører. - Tager man en virksomhed med 400 ansatte, så har det jo i kraft af medarbejderne en kæmpe berøringsflade, og det skal ledelsen naturligvis være bevidst om. Her har man fat i den allervigtigste formidling af fortællingen om firmaet: dem der kender det helt indefra, fastslår Leif Simonsen uden at han ser det som en udhuling af PR-firmaets grundlag. - Vi har jo den professionelle rolle, evnen til at skrue historien sammen og til at vurdere, hvad der bedst rammer de målgrupper, firmaet gerne vil i kontakt med. Men som sandhedsvidner kan vi aldrig hamle op med det, man hører fra medarbejdernes egen mund, og derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at der er overensstemmelse mellem det man hører fra de ansatte, og det vi som kommunikationsfolk formidler, uddyber PR-medarbejderen. Kom kritikken i møde Torben Abildgaard supplerer med, at den professionelle kommunikation også skal kunne stå mål med de informationer, folk skaffer sig via medierne. - Det kan i visse tilfælde betyde, at virksomheden er nødt til at arbejde proaktivt. Kan man mærke, at der er noget under opsejling, bør man nok være klar til at imødegå negative historier - altså ikke ved at snakke udenom dem, men ved at forklare en sammenhæng eller ved at imødegå en eventuel skævhed i mediernes formidling. Sådan at man ikke står der og først bagefter skal til at finde ud af, hvordan man kan forsvare sig mod en anklage, hvor berettiget eller uberettiget den end måtte være, lyder det fra HR-medarbejderen. Indtil videre er parløbet mellem Curia og Lange PR ikke papirfæstet men fungerer ad hoc, hvor både kunder og rådgivere ser det som fordelagtigt.