Frederikshavn

Parole og overrækkelse af tegn

Flotille 128 Jylland afholdte 17 januar sin årlige nytårsparole på Flådestation Frederikshavn, hvor flotillechef Birthe Rugholm kunne overrække hele tre såkaldte anciennitetstegn.

Flotillechef Birthe Rugholm overrækker anciennitetstegn til Ole Noesgaard for 25-års frivillig indsats. Privatfoto

Flotillechef Birthe Rugholm overrækker anciennitetstegn til Ole Noesgaard for 25-års frivillig indsats. Privatfoto

Anciennitetstegn kan tildeles personer, som har forrettet i alt 25, 40 eller 50 års frivillig tjeneste i hjemmeværnet. Birthe Rugholm kunne således påsætte anciennitetstegn på Annelise Filtenborg for 40-års tjeneste, på Ole Noesgaard for 25-års tjeneste og på Inge-Merete Holm for 20-års tjeneste. Tegnets forside er præget med en egekrans, der indrammer en økse og en maskinpistol i krydsopstilling samt en hånd holdende en fakkel med flamme og over denne en kongekrone. Reversen er præget med indskriften: "FOR FRIVILLIG TJENESTE I HJEMMEVÆRNET". Og der bliver heldigvis flere og flere, som får øjnene op for hjemmeværnet. Derfor kunne flotillechefen i sin tale fortælle, at år 2008 var ensbetydende med et flot hvervetal, og at de mange frivilliges indsats har været med til at skabe større synlighed om flotillens arbejde. -ph