Lokalpolitik

Partiblad favoriserer én enkelt kandidat

SocialdemokratietVågen kandidat gør reklame for sig selv

HJØRRING:Der er ballade i Hjørrings socialdemokratiske partiforening om, hvem der skal være Hjørring-kredsens folketingskandidat ved næste valg, hvor folketingsmedlem Erik Mortensen ikke ønsker at genopstille. Netop i disse dage sendes valgmateriale ud til kredsens godt 500 medlemmer. Tre kandidater er der til posten. Socialdemokratiet i Hjørring har på en ekstraordinær generalforsamling valgt Brønderslevs tidligere borgmester, Lene Hansen, som kandidat, men samtidigt opstiller socialdemokratiets gruppeformand, byrådsmedlem Helmuth Zickert. Han var den lokale partiforenings kandidat, som blev vraget på generalforsamlingen, men som stiller op takket være det nødvendige antal stillere. Der er hældt benzin på valgbålet i denne weekend, fordi den lokale partiforenings blad Dialog er udkommet med en to siders indlæg skrevet af Helmuth Zickert om egne mål som folketingskandidat. Det nævnes ikke med ét ord, at Lene Hansen faktisk er demokratisk valgt som partiforeningens officielle kandidat. Helmuth Zickert fortæller, at han uopfordret har sendt indlægget: - De andre to kandidater har tilsyneladende ikke fundet det vigtigt at skrive til vælgerne i den største partiforening i kredsen, men det er jo deres valg. Hvis ikke de selv har haft kendskab til bladet, så er jeg sikker på, at andre kunne have henledt deres opmærksomhed på det. - Jeg ville gerne have indsendt et indslag, men jeg vidste slet ikke, at der kom sådan et blad netop nu, siger Lene Hansen, som er medlem af partiforeningen i Brønderslev, der ikke udsender et egentligt partiblad. Foreningen hører under Sæby-kredsen. Redaktionen bag Dialog mener ikke, det har været deres opgave at tilbyde alle tre kandidater at skrive. Lene Hansen er foreslået til posten som folketingskandidat af et lokalt kandidatudvalg, som blandt andre har haft Hjørrings borgmester Bent Brown som medlem sammen med repræsentanter fra fagbevægelsen. Foruden Hjørring partiforening har også socialdemokratiet i Hirtshals peget på Lene Hansen. Den sidste partiforening i kredsen, Sindal, har valgt det lokale byrådsmedlem Ivan Leth som deres kandidat. Resultatet af urafstemningen ventes 1. oktober.