Lokalpolitik

Partier klar til opstilling

NORDJYLLAND: Selv om lovforslagene om de nye regionsråd endnu ikke er vedtaget i Folketinget, gør de politiske partier sig nu klar til at opstille kandidater til rådene. Dansk Folkeparti har allerede indkaldt til opstillingsmøde til regionsrådet. Det holdes 26. februar. I det nyeste nummer af partiets medlemsblad opfordres interesserede medlemmer til at sende et særligt ansøgningsskema, hvis de ønsker at stille op. Venstre regner med at holde opstillingsmøde i begyndelsen af marts. Socialdemokraterne foretager valget i flere omgange. 31. januar vælges spidskandidaten, og samtidig fastlægger man, hvilke af de efterfølgende pladser på listen de forskellige kredse skal besætte. Herefter udpeges kandidaterne lokalt, og 9. maj bekræftes listen endeligt. I alle tilfælde er det partimedlemmerne i den nye region, der skal foretage opstillingen af kandidater. I dag følger de fleste partiers organisationsstruktur amtsgrænserne. Men eksempelvis Venstre har dannet en midlertidig regionsbestyrelse, som tæller repræsentanter for partiet i både det nuværende Nordjyllands Amt og i de kommuner fra naboamter, som bliver en del af Region Nordjylland. -søwo