Partier på forkert kurs

Socialdemokraterne har fremlagt en vision for velfærdsstaten, der giver borgerne konkrete og meget specifikke rettigheder i forhold til en lang række velfærdsydelser.

Regeringen har fremlagt en vision for velfærdsstaten, der giver borgerne rettigheder, der minder om Socialdemokraternes, omend regeringens forslag ikke er så specifikt og omfattende som Socialdemokraternes. Regeringen vil bruge 50 mia. til at vedligeholde og forbedre skoler og hospitalsbygninger. Der er forskel på de to velfærdsforslag, men i princippet er de ens. Begge forslag tilbyder bedre offentlig service med forøgede offentlige udgifter til følge. Regeringen har fremlagt et skatteforslag, der flytter noget af skatten fra arbejde til energiforbrug. En del af regeringens indkomstskattelettelser er tilsyneladende ikke finansierede. De Radikale har fremlagt et skatteforslag, der flytter noget af skatten fra arbejde til ressourceforbrug og ejendomsværdier. Der er forskel på de to forslag, men i princippet er de ens. Både De Radikale og regeringen ønsker at gøre det mere attraktivt at arbejde mere. De Radikale foreslår en væsentlig større skatteomlægning, og de vil finansiere hele indkomstskattelettelsen med andre skatter. Regeringen er med andre ord enig med Socialdemokraterne i, at der er behov for at forbedre den offentlige service. Og regeringen er enig med De Radikale i, at der er behov for at gøre det attraktivt at arbejde ved at nedsætte indkomstkatten og at forbedre miljøet ved at øge ressourceafgifterne. Politiske kommentatorer har travlt med at gætte på, om regeringen kan få sine velfærds- og skatteforslag gennemført, eller om statsministeren vil udskrive valg. Disse gætterier vil jeg ikke blande mig i. Jeg vil derimod kommentere de antagelser, der på godt og ondt ligger bag regeringens forslag, der som beskrevet er bredere end både Socialdemokraternes og De Radikales forslag. Regeringens forslag er baseret på følgende antagelser. 1. Der er behov for at bruge flere penge på velfærd. Denne antagelse er rigtig, hvis det offentlige i forvejen bruger sine ressourcer optimalt. Der er behov for at bruge flere penge til for eksempel skoler og sygehuse. Mon ikke en del af pengene kan skaffes via rationaliseringer, for eksempel i form af mere effektive arbejdsgange? 2. Der er behov for at forbedre miljøet. Denne antagelse er ubetinget rigtig, fordi vi i den vestlige verden belaster miljøet så meget per indbygger, at der ikke er plads til, at alle klodens mennesker kan belaste miljøet lige så meget. Hvis alle mennesker skal have en rimelig levestandard, er vi nødt til at begrænse vores ressourceforbrug og miljøbelastning meget. 3. Der er behov for, at vi arbejder mere. Denne antagelse er rigtig, hvis vi forudsætter, at økonomisk vækst er ønskværdig. Økonomisk vækst er farlig, hvis den indebærer et øget pres på miljøet. Og spørgsmålet er, hvad en eventuel vækst skal bruges til. Danmark er et af verdens rigeste lande, og vi har strengt taget ikke brug for flere materielle goder. Vi har brug for at fordele goderne mere retfærdigt. Ønsket om at skabe økonomisk vækst ved at lokke os til at arbejde mere er ikke foreneligt med ønsket om at nedsætte ressourceforbruget og miljøbelastningen. Jo mere det lykkes at skabe vækst, jo sværere bliver det at gøre noget ved miljøproblemerne. Nogle politikere tror, at energibesparende tekniske opfindelser vil få det hele til at gå op i en højere enhed, men dette er ikke realistisk. For den tekniske udvikling vil også øge behovet for energi, fordi vi får flere og flere energiforbrugende apparater til rådighed. Som tingene ser ud nu, er der ingen grund til jubeloptimisme med hensyn til tekniske løsninger på miljøproblemerne. Selv uden vækst, vil det være svært at få give alle mennesker på kloden en rimelig levestandard uden at drive rov på naturen. Derfor er det for mig uinteressant, om regeringen kan samle det ene eller andet flertal. Der er behov for en helt anden politik, der kan fjerne det farlige behov for økonomisk vækst. Og der er desværre ikke udsigt til, at Folketingets partier vil foreslå en sådan politik.