Partikelfiltre og miljøzoner i byer virker

KØBENHAVN:Det forbedrer luftkvaliteten og gavner dermed folkesundheden at sætte partikelfiltre på biler og indføre miljøzoner i byerne. Det dokumenterer en midtvejsrapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) om luftforurening med partikler. Vejtrafikken og brændeovne er de største bidragydere til den sundhedstruende udledning af partikler, som befolkningen udsættes for, oplyser seniorforsker Finn Palmgren fra DMU. - Det skyldes, at partiklerne slipper ud i lav højde dér, hvor folk bor. Dieselbiler er selvfølgelig den vigtigste kilde fra trafikken. Der kommer næsten ingen partikler fra moderne benzinbiler, siger Finn Palmgren. Efter at der i 1990 blev indført krav om katalysator på alle nye benzinbiler, er nu 70 procent af køretøjerne i kategorien "moderne". Katalysatoren giver en mere effektiv forbrænding. - Og hvis man sætter partikelfiltre på køretøjer, så virker det. De er effektive, hvis man bare kontrollerer dem. Men det er vigtigt at vide, at det ikke er spild af penge at sætte dem på. På den anden side er det en dyr affære, for man regner i dag med en pris på 30.000-50.000 kroner for en lastvogn. Men hvis efterspørgslen stiger, vil prisen falde, siger Finn Palmgren. DMU-rapporten er led i et fireårigt forskningsprojekt, som Folketinget i 2000 besluttede at sætte penge af til. Det skal give mere viden om partikler og deres helbredsskadelige og samfundsøkonomiske betydning. De bittesmå partikler kan både give luftvejssygdomme og føre til kræft. Forskningsprojektet viser i øvrigt, at en stor del af de partikler, vi kan måle i Danmark, stammer fra udlandet og blevet fjerntransporteret hertil. - Hvis man skal begrænse den del af partikelforureningen, er man nødt til at gøre det internationalt, det vil sige gennem EU. Der er flere EU-direktiver om krav til luftkvaliteten, som vi faktisk ikke kan overholde i dag, understreger seniorforskeren fra DMU. Undersøgelser viser, at der kommer partikler af tre forskellige størrelser fra biltrafikken: De ultrafine partikler, som kommer ud af udstødningsrøret, og som er de farligste. De lidt større fjerntransporterede partikler, som antagelig ikke er helt så farlige. Og endelig de mere grove partikler, som ikke stammer fra bilernes udstødning, men også har alvorlige sundhedseffekter. /ritzau/