Skattepolitik

Partikelfiltre redder liv

I Tyskland er partikelfiltre på nye dieselbiler standard - i Danmark bremses de af afgifterne

Køber du en dieselbil i Tyskland, behøver du slet ikke spekulerer på om den har partikelfilter eller ej. Det er standardudstyr og de tyske forbrugere vil slet ikke have en dieselbil uden partikelfilter. Herhjemme ser det helt anderledes ud. Endnu er der ingen opgørelse over, hvor mange dieselbiler der sælges med partikelfilter, men det er et fåtal. Årsagen er vores afgiftssystem, der ganske som det er med nye biler, ganger indkøbsprisen med omkring tre. Det betyder, at et partikelfilter, der koster omkring 3500 kroner fra fabrikken, efter moms og den danske 180 procents registreringsafgift løber op i omkring 12.000 kroner og det er der ikke mange, der er villige til at give. Ifølge FDM er det højst 10 procent af alle nye dieselbiler, som sælges med partikelfiltre. At så få vælger partikelfiltre på grund af merprisen bekymrer derfor bilisternes forbrugerorganisation. Ikke mindst fordi det går ud over folkesundheden. 1. juli offentliggjorde Danmarks Miljø Undersøgelser således en beregning, der viser, at indfører man en miljøzone i København, hvor der kun er adgang for dieselbiler med partikelfiltre, vil det spare samfundet for 160 millioner kroner i sundhedsudgifter. Årsagen er, at de ultrafine partikler, der spredes fra dieselbilerne, optages i lungerne og vurderes at være skyld i en for tidlig død for omkring 800 personer årligt, i København alene. At danskerne kører rundt i biler, der sviner langt mere end nødvendigt, falder blandt andre FDM for brystet. Ikke mindst set i lyset af de skræmmende tal fra DMU. Til Politiken siger Chefkonsulent Morten Andersen fra FDM:- I resten af Europa er det en prestigesag for bilproducenterne at producere så miljøvenlige biler som muligt. Mange nye biler opfylder EU normer, der først bliver lovpligtige omkring år 2010. Vore nabolande har alle del i denne udvikling, mens den går fuldstændig uden om Danmark, siger Morten Andersen. Selv om investeringen med at indføre tvungne partikelfiltre i en miljøzone kun koster 80 millioner kroner, mod en sundhedsmæssig gevinst på 160 millioner kroner, har Justitsministeriet netop afslået Københavns Kommunes ønske om at indføre miljøzonen. Begrundelsen er blandt andet, at den foreslåede zone er for stor og at udgiften især for de mindre virksomheder bliver for stor.